Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Điện Biên Phủ)
Ngày đăng 15/11/2019 | 11:59 AM  | View count: 54

Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2643/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 04/11/2019 của Sở GTVT Điện Biên về việc thông báo Công ty TNHH Long Giang tỉnh Điện Biên giảm số chuyến hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến xe Yên Nghĩa - bến xe TP Điện Biên Phủ

Căn cứ các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô, Sở GTVT Hà Nội thông báo để các đơn vị có liên quan biết, thực hiện

Xem thông tin chi tiết văn bản số 2643/SGTVT-QLVTPT&NLtải về

Sở GTVT HN

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?