Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Liên tỉnh Đà Lạt)
Ngày đăng 06/05/2019 | 10:21 AM

Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 470/SGTVT-VT ngày 23/04/2019 của Sở GTVT Lâm Đông thông báo về việc Công ty TNHH Tài Thắng điều chỉnh hành trình hoạt động tuyến bến xe Nước Ngầm-bến xe Liên tỉnh Đà Lạt và ngược lại

Căn cứ các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô, Sở GTVT Hà Nội thông báo để các đơn vị có liên quan biết, thực hiện

Xem thông tin chi tiết văn bản số 470/SGTVT-VT: tải về

Sở GTVT HN

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh