Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Hoạt động Đảng - đoàn thể

Tập huấn "Kiến thức pháp luật - Bảo hộ lao động"
Ngày đăng 01/06/2022 | 5:07 PM

Nhằm cung cấp kiến thức và trang bị những kỹ năng cơ bản về an toàn vệ sinh lao động, giảm thiểu những thiệt hại về tài sản và con người do thiếu hiểu biết về an toàn - vệ sinh lao động, Ngày 28/5/2022, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội phối hợp với Trường trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội tổ chức lớp tập huấn “Kiến thức pháp luật - Bảo hộ lao động” năm 2022 tại Công ty CP công trình GT 2 Hà Nội.

Tham dự và hướng dẫn lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Xuân Hải – Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm kỹ thuật an toàn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội; trên 200 học viên là lãnh đạo, cán bộ làm công tác bảo hộ lao động, màng lưới ATVSV tại Công ty CP công trình GT 2 Hà Nội.
Lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, một số nhiệm vụ cơ bản của doanh nghiệp và công đoàn cơ sở trong công tác an toàn vệ sinh lao động, công tác kiểm tra và tự kiểm tra Bảo hộ lao động ở cơ sở; những kỹ năng, nghiệp vụ về an toàn vệ sinh lao động, phương pháp phòng ngừa tai nạn và sự cố xảy ra trong sản xuất, các văn bản pháp quy liên quan đến việc thực hiện chính sách và quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, các biện pháp khắc phục nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với CNVCLĐ. Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm; phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động; nghiệp vụ công tác tự kiểm tra; công tác điều tra tai nạn lao động; những yêu cầu của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động; quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động
Đây là những kiến thức thiết yếu nhất về ATVSLĐ cho đội ngũ cán bộ quản lý ATVSLĐ, các an toàn vệ sinh viên của đơn vị. Đội ngũ cán bộ này sẽ là lực lượng nòng cốt để tuyên truyền đến công nhân viên chức, người lao động hiểu biết đúng các quy định về ATVSLĐ để làm việc an toàn, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo vệ tính mạng và sức khoẻ của mình, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp.
Kết thúc buổi tập huấn, các học viên đều đạt 100% được cấp chứng chỉ và nắm rõ về công tác an toàn vệ sinh lao động, giúp cho việc nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành nghiêm túc pháp luật về lao động, thực hiện tốt các quy trình lao động sản xuất, trong đó chú trọng đặc biệt tới công tác An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ./.             
Minh Hoàn  
 

  Album Ảnh