Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Hoạt động Đảng - đoàn thể

Ngành GTVT Hà Nội tổ chức tư vấn và tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, CNVCLĐ và tập huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ và phương pháp hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021
Ngày đăng 31/03/2021 | 2:15 PM

Thực hiện chương trình công tác công đoàn năm 2021. Nhằm thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ có chất lượng, hiệu quả và nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ công đoàn làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong CNVCLĐ. Mới đây, Ban Thường vụ Công đoàn ngành GTVT Hà Nội phối hợp với Trung tâm tư vấn pháp luật công đoàn Hà Nội tổ chức tư vấn và tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, CNVCLĐ ngành GTVT Hà Nội và tập huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ và phương pháp hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021 cho trên 100 các đồng chí là ủy viên BCH, UBKT công đoàn ngành, các đồng chí Chủ tịch, phó chủ tịch, Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT, Ban thanh tra các CĐCS trực thuộc Công đoàn ngành.


Tại buổi tuyên truyền, đoàn viên, CNVCLĐ được Đồng chí Hà Văn Cường – Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội phổ biến những nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được quy định trong Bộ luật Lao động 2019, bổ sung một số điều của cán bộ, công chức và viên chức năm 2019, Luật BHXH, BHYT, chính sách bảo hiểm thất nghiệp, Hướng dẫn nghiệp vụ Ban thanh tra nhân dân... Dịp này, nhiều câu hỏi, vướng mắc của người lao động cũng được báo cáo viên tư vấn, giải đáp kịp thời. Thông qua hội nghị tập huấn, nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác thanh tra nhân dân, nắm rõ quy trình, kỹ năng giải quyết khiếu nại tố cáo, góp phần phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Đây là hoạt động thiết thực, giúp đoàn viên, CNVCLĐ nắm được nhiều thông tin mới về chế độ chính sách; từ đó có thể bảo vệ quyền lợi cho bản thân, hiểu và tuân thủ pháp luật./.

Minh Hoàn

  Album Ảnh