Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Hoạt động Đảng - đoàn thể

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt thành lập Công đoàn cơ sở Trung tâm dạy nghề Lái xe Anh Tuấn
Ngày đăng 10/10/2020 | 8:43 AM

Ngày 9/10/2020 Ban Thường vụ Công đoàn Ngành GTVT Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt thành lập công đoàn cơ sở Trung tâm dạy nghề Lái xe Anh Tuấn.

Đến dự và chỉ đạo có các đồng chí: Ngô Minh Hoàn – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội, Lê Ngọc Diễn – Phó Trưởng phòng QLPT và người lái Sở GTVT Hà Nội, Nguyễn Thị Bích Đào – Giám đốc Trung tâm dạy nghề Lái xe Anh Tuấn cùng toàn thể CNVCLĐ thuộc Trung tâm đã tới dự đông đủ.
Đồng chí Ngô Minh Hoàn - phó chủ tịch công đoàn ngành trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở Trung tâm dạy nghề lái xe Anh Tuấn
Thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở năm 2020, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Liên đoàn Lao động Thành phố giao. Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động Công đoàn cũng như việc thực hiện các chỉ tiêu về thành lập CĐCS và phát triển đoàn viên. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng Ban thường vụ Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đã nỗ lực tìm ra các giải pháp rà soát các đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn phối hợp với các phòng ban chuyên môn của Sở GTVT Hà Nội để vận động thành lập các CĐCS và phát triển đoàn viên mới. Hướng dẫn, hỗ trợ người lao động Trung tâm dạy nghề lái xe Anh Tuấn gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam qua việc cung cấp thông tin, tài liệu để Ban Vận động thành lập CĐCS Trung tâm tuyên truyền về pháp luật lao động, Công đoàn, quyền và lợi ích của người lao động khi gia nhập tổ chức Công đoàn.
 Đồng thời, yêu cầu Ban Vận động thành lập Công đoàn cơ sở Trung tâm chủ động hướng dẫn, tư vấn cho người lao động về trình tự, thủ tục giúp người lao động sớm gia nhập tổ chức Công đoàn.
Các đồng chí lãnh đạo công đoàn ngành GTVT Hà Nội chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ ra mắt thành lập công đoàn cơ sở Trung tâm dạy nghề Lái Xe Anh Tuấn
 Sau một thời gian tích cực tuyên truyền, Ban Vận động đã nhận được đơn của 8 người lao động trong Trung tâm tự nguyện xin gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam. 
Tại lễ ra mắt, đồng chí Ngô Minh Hoàn – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đã công bố quyết định kết nạp đoàn viên, Thành lập công đoàn cơ sở, công nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Công đoàn Trung tâm dạy nghề Lái xe. Anh Tuấn.
 Có thể khẳng định rằng việc thành lập công đoàn cơ sở Trung tâm thực sự là niềm mong muốn, phấn khởi của tập thể anh chị em công nhân lao động của Trung tâm dạy nghề Lái xe Anh Tuấn; sẽ tạo ra mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, đồng thời công đoàn sẽ đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho người lao động, kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật.
 `Phát biểu tại Lễ ra mắt, đồng chí Ngô Minh Hoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu và giao nhiệm vụ cho Công đoàn cơ sở: Xây dựng được quy chế phối hợp giữa Ban Giám đốc và Công đoàn; quy chế hoạt động của CĐCS, chủ động tham gia với Ban Giám đốc Trung tâm xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; xây dựng nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể; tổ chức các phong trào thi đua trong đơn vị như: sáng kiến, sáng tạo trong lao động, thi đua lao động giỏi... lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tập trung bám sát và làm tốt những nhiệm vụ chủ yếu như: Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động; tổ chức tốt các phong trào thi đua đạt hiệu quả; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Đồng thời, đồng chí cũng đã cảm ơn Ban giám đốcTrung Tâm đã tạo điều kiện để công đoàn tổ chức lễ ra mắt, đồng chí mong muốn trong thời gian tới Ban giám đốc Trung tâm tiếp tục tạo điều kiện cho công đoàn hoạt động. Định kỳ tổ chức hội nghị đối thoại, trao đổi; hàng năm tổ chức hội nghị người lao động để bổ sung, điều chỉnh các quy định của Trung tâm, nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong đơn vị. Đặc biệt tuyên truyền Bộ luật lao động, Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam, cũng như tuyên truyền vị trí, vai trò và chức năng của tổ chức Công đoàn Việt Nam, qua đó thành lập Ban vận động thành lập công đoàn cơ sở để thành lập công đoàn cơ sở theo phương thức “do người lao động thành lập công đoàn cơ sở”, tạo sự dân chủ, tự nguyện của người lao động.
Đồng chí Nguyễn Thị Bích Đào - Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ ra mắt 
 Thay mặt Lãnh đạo Trung Tâm, đồng chí Nguyễn Thị Bích Đào - Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Anh Tuấn phát biểu cảm ơn lãnh đạo Công đoàn ngành GTVT Hà Nội, sự quan tâm giúp đỡ của Lãnh đạo phòng quản lý phương tiện và nhười lái Sở GTVT Hà Nội trong thời gian qua, đồng chí mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Sở GTVT, Ban Thường vụ Công đoàn ngành GTVT Hà Nội để Trung tâm và công đoàn luôn đồng hành để phát triển.
 Thay mặt CĐCS Trung Tâm đồng chí Phan Anh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm dạy nghề Lái xe Anh Tuấn cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ Công đoàn ngành GTVT Hà Nội và Ban Giám đốc Trung Tâm đã quan tâm tạo điều kiện để CĐCS tổ chức tốt buổi lễ ra mắt CĐCS, đồng chí hứa sẽ tăng cường đoàn kết nội bộ, củng cố tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao mang lại hiệu quả thiết thực xứng đáng với sự tin tưởng của Lãnh đạo và Công đoàn Trung tâm.
Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là một nhiệm vụ trọng tâm, là hoạt động hết sức quan trọng của các cấp công đoàn, nhằm tập hợp đông đảo người lao động vào tổ chức Công đoàn, xây dựng CĐCS vững mạnh. Làm tốt công tác phát triển đoàn viên cũng nhằm thực hiện tốt hơn chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động ./.
 
 
Minh Hoàn

  Album Ảnh