Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Hoạt động Đảng - đoàn thể

Ngành GTVT Hà Nội triển khai hướng dẫn hội nghị cán bộ công chức, viên chức, NLĐ năm 2020 và đánh giá các công đoàn cơ sở năm 2019
Ngày đăng 22/11/2019 | 8:43 AM

Ngày 22/11/2019 Ban Thường vụ Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2020, đánh giá thi đua các công đoàn cơ sở năm 2019, triển khai Kế hoạch chăm lo Tết nguyên đán Canh Tý 2020. Tới dự chỉ đạo và chủ trì hội nghị có Đ/c Tạ Thị Mỹ Thanh - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cùng toàn thể các đ/c Ủy viên BCH Công đoàn ngành, các đ/c Chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc ngành đã về dự đông đủ.

       Thực hiện văn bản liên số:02/HD-UBND –LĐLĐ ngày 4/11/2019 của Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội; Công đoàn ngành GTVT Hà Nội phối hợp với Sở GTVT Hà Nội đã ban hành kế hoạch liên tịch số: 11158 ngày 19/11/2019 về việc ban hành văn bản hướng dẫn việc chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2020.

      Cụ thể, về tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, chủ trì, phối hợp với công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị. Hội nghị cán bộ công chức, viên chức bao gồm các nội dung được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, như: Tập trung kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức trước đó và những quy định về thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị; kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện kế hoạch công tác năm; thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm tới; lắng nghe giải đáp các ý kiến thắc mắc kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức; thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ; công tác chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cán bộ công chức viên chức và người lao động; báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân, bầu Ban Thanh tra nhân dân, khen thưởng các tập thể, cá nhân…

  


       Việc tổ chức hội nghị phải đảm bảo dân chủ, thiết thực, đúng trình tự, nội dung, thành phần theo quy định. Căn cứ vào số lượng cán bộ công chức, viên chức và điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị để lựa chọn hình thức tổ chức hội nghị toàn thể hay hội nghị đại biểu theo quy định. Về tổ chức Hội nghị người lao động, căn cứ Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 7/11/2018 của Chính phủ “Quy định chi tiết khoản 3, Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc” và Hướng dẫn số 1360/HD-TLĐ ngày 28/8/2019 của Tổng LĐLĐ Việt Nam “Hướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Hội nghị người lao động tại doanh nghiệp bao gồm các nội dung theo quy định tại Điều 64 Bộ Luật Lao động trong đó tập trung thảo luận về: Tình hình sản xuất kinh doanh của người sử dụng lao động; việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc; điều kiện làm việc, yêu cầu của người lao động và công đoàn cơ sở đối với người sử dụng lao động, yêu cầu của người sử dụng lao động với người lao động và công đoàn cơ sở, các nội dung khác mà hai bên quan tâm.

      Căn cứ vào số lượng người lao động và điều kiện sản xuất kinh doanh cụ thể, người sử dụng lao động sẽ thống nhất với công đoàn để quyết định thành phần dự hội nghị bao gồm toàn thể người lao động trong doanh nghiệp hoặc đại biểu.
Về thời gian tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2020. Ngành GTVT Hà Nội chỉ đạo, đối với với Hội nghị cán bộ công chức, viên chức cần hoàn thành trước ngày 20/1/2020. Đối với Hội nghị người lao động, các doanh nghiệp tập trung hoàn thành trước ngày 30/6/2020.

       Đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh – Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội quán triệt mục đích, ý nghĩa và phương pháp thực hiện. Năm 2019, các Công đoàn cơ sở trực thuộc đã triển khai thực hiện tốt các nội dung công tác công đoàn, qua đó, có nhiều tập thể và cá nhân được đề nghị biểu dương khen thưởng.Theo đó, các đồng chí đại biểu dự hội nghị đã thảo luận và thống nhất thông qua danh sách tập thể, cá nhân đề nghị các cấp khen thưởng hoạt động Công đoàn năm 2019.
Thực hiện Kế hoạch chăm lo Tết của LĐLĐ thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Công đoàn Ngành GTVT Hà Nội đã triển khai kế hoạch tổ chức Chương trình “Tết sum vầy năm 2020”. Theo đó tại các công đoàn cơ sở tổ chức “Tết sum vầy năm 2020” phải tạo ra không khí vui tươi, đầm ấm nhằm chăm lo tốt hơn cho công nhân viên chức và người lao động, nhất là đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, qua đó khẳng định rõ vai trò tổ chức Công đoàn là “Tổ ấm”, là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích đoàn viên, người lao động.
Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, người lao động kịp thời, ý nghĩa, thiết thực đảm bảo đúng đối tượng; phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả những phát sinh liên quan đến quyền lợi của người lao động xảy ra trong dịp Tết; hạn chế tranh chấp lao động và ngăn ngừa có hiệu quả đình công trái pháp luật...

      Thông qua chương trình nhằm huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để quan tâm, chăm lo tới đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc./.

 

Minh Hoàn

  Album Ảnh