Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Hoạt động Đảng - đoàn thể

Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2019
Ngày đăng 11/05/2019 | 6:00 PM  | View count: 524

Ngày 11/5/2019, Đảng ủy cơ quan Sở GTVT Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2019

Hội nghị tập trung quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chăm lo đời sống của Nhân dân là một trong những nội dung trọng yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đ/c Nguyễn Quán Phú – Báo cáo viên Ban Tuyên giáo Trung ương

Đồng chí Ngô Mạnh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy Sở GTVT Hà Nội

Sở GTVT HN

  Album Ảnh