Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Giao thông

Kiểm tra, tổng hợp hậu quả do mưa lũ gây ra đối với hạ tầng giao thông
Ngày đăng 08/08/2018 | 09:56  | View count: 233

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về việc khẩn trương khắc phục hậu quả sau mưa lũ, tăng cường công tác đảm bảo an toàn đê điều và đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân sau mưa lũ, ngày 08/8/2018, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản Kiểm tra, tổng hợp hậu quả do mưa lũ gây ra đối với hạ tầng giao thông.

Sở GTVT Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông: Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, chỉ đạo các đơn vị quản lý đường tổ chức kiểm tra, rà soát các thiệt hại do mưa lũ gây ra, tổng hợp khối lượng cần sửa chữa, khắc phục trên các tuyến đường giao thông theo phân cấp quản lý. Trong đó phân loại rõ các khối lượng thực hiện bằng công tác duy tu duy trì, các khối lượng đề xuất Thành phố cho sửa chữa, khắc phục. Chỉ đạo các Công ty Quản lý đường bộ tổ chức sửa chữa đảm bảo giao thông ngay các vị trí hư hỏng nghiêm trọng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; đối với những vị trí chưa thể khắc phục cần bố trí, lắp đặt cảnh báo nguy hiểm, cử cán bộ trực phân luồng, hướng dẫn giao thông.

Phòng Quản lý Kết cấu Hạ tầng giao thông: Đôn đốc các đơn vị, tham mưu Lãnh đạo Sở báo cáo UBND Thành phố về việc sửa chữa các vị trí hư hỏng do mưa lũ gây ra.

Thanh tra GTVT: Phối hợp với Ban Duy tu các các công trình hạ tầng giao thông và các Công ty Quản lý đường bộ tổ chức cảnh báo, phân luồng, hướng nhân nhân dân đi lại qua các tuyến đường có vị trí hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Các đơn vị quản lý đường bộ: Rà soát, thống kê các thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với hạ tầng giao thông thuộc địa bàn đơn vị quản lý, đề xuát các giải pháp xử lý; tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện các hư hỏng để tổ chức xử lý đảm bảo an toàn giao thông.

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh