TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
2 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
3 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
4 Đổi tên cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
5 Đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng (Chứng chỉ) Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái