TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Gia hạn Giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc. Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
2 Gia hạn Giấy phép vận tải đường bộ GMS (tiểu vùng sông Mekong) cho phương tiện và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
3 Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng. Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
4 Phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và ô tô. Mức độ 3 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
5 Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
6 Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật/Báo cáo kinh tế-kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Mức độ 2 Phòng Kế hoạch - Tài chính
7 Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh Mức độ 3 Phòng Kế hoạch - Tài chính
8 Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh Mức độ 2 Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông
9 Thông báo lần đầu, định kỳ luồng đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương Mức độ 3 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
10 Thông báo thường xuyên, đột xuất luồng đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương Mức độ 3 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
11 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
12 Thủ tục cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
13 Thủ tục cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
14 Thủ tục cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
15 Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung Mức độ 3 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
16 Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
17 Đăng ký khai thác tuyến Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
18 Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào – Campuchia Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
19 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
20 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái