TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa Mức độ 3 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
2 Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với các công trình thi công liên quan đến đường thủy nội địa địa phương; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương Mức độ 3 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
3 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác Mức độ 4 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
4 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác Mức độ 4 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
5 Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương Mức độ 3 Phòng Kế hoạch - Tài chính
6 Công bố hạn chế giao thông trong trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương. Mức độ 3 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
7 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp thi công công trình trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa địa phương Mức độ 3 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
8 Công bố hoạt động cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương. Mức độ 3 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
9 Công bố lại cảng thủy nội địa Mức độ 3 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
10 Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
11 Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
12 Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
13 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
14 Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
15 Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
16 Dự học, thi, kiểm tra để được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
17 Gia hạn Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác Mức độ 4 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
18 Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia - Việt Nam cho phương tiện của Campuchia tại Việt Nam Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
19 Gia hạn Giấy phép liên vận Lào - Việt và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
20 Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải