TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
3 Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Mức độ 3 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
4 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
5 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
6 Cấp lại Giấy phép lái xe Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
7 Cấp lại giấy phép lái xe quốc tế (gọi tắt là IDP) Mức độ 4 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
8 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
9 Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia -Lào-Việt Nam Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
10 Cấp lại Giấy phép xe tập lái Mức độ 4 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
11 Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác Mức độ 4 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
12 Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
13 Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải) Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
14 Cấp mới Giấy phép lái xe Mức độ 4 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
15 Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
16 Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác Mức độ 4 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
17 Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải) Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
18 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
19 Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
20 Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa Mức độ 3 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông