TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
2 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
3 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
4 Cấp lại Giấy phép lái xe Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
5 Cấp lại giấy phép lái xe quốc tế (gọi tắt là IDP) Mức độ 4 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
6 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
7 Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia -Lào-Việt Nam Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
8 Cấp lại Giấy phép xe tập lái Mức độ 4 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
9 Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác Mức độ 4 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
10 Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
11 Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải) Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
12 Cấp mới Giấy phép lái xe Mức độ 4 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
13 Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
14 Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác Mức độ 4 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
15 Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải) Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
16 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
17 Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
18 Chấp nhận phương án bảo đảm an toàn giao thông Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
19 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải Mức độ 4 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
20 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải Mức độ 4 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông