TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Select Field
Keyword
Procedure Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam – Campuchia cho phương tiện thủy
Type Lĩnh vực Đường thủy Nội địa
Level Mức độ 3
Implementation order

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam- Campuchia cho phương tiện đến Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

+ Sở Giao thông vận tải Hà Nội cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện thuộc quyền quản lý của địa phương  đi một chuyến.

b) Giải quyết TTHC:

- Sở Giao thông vận tải Hà Nội tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trong thời gian 01 ngày làm việc, Sở Giao thông vận tải Hà Nội hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản.

- Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải Hà Nội thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia . Trường hợp không cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Implementation methods

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Hà Nội: số 2 Phùng Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội hoặc số 16 Cao Bá Quát – Ba Đình – Hà Nội;

- Nộp trực tuyến trên trang thông tin điện tử: bấm vào =>  tại đây.

- Thông qua hệ thống bưu chính.

Documents

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới cho phương tiện theo mẫu;

-Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu);

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu);

- Bản sao Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hàng hóa dễ cháy, dễ nổ đối với người thứ ba; bản sao Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của người kinh doanh vận tải hành khách đối với hành khách.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Period of settlement

- 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Objects implementing administrative procedures

Tổ chức, cá nhân.

Implementing agencies Phòng Quản lý vận tải
Results of implementation of administrative procedures

Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện thủy

Fees
Fee
Names of application forms, declaration forms Names of application forms, declaration forms 27-DT.doc
Requests, conditions for implementation of administrative procedures

Không

Legal basis

- Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải thủy ký ngày 17 tháng 12 năm 2009;

- Thông tư số 08/2012/TT- BGTVT ngày 23 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải thủy;

- Thông tư số 03/2013/TT-BGTVT ngày 29/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2012/TT–BGTVT ngày 23 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải thủy;