TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Select Field
Keyword
Procedure Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác
Type Lĩnh vực Đường thủy Nội địa
Level Mức độ 3
Implementation order

a) Nộp hồ sơ TTHC:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc qua đường bưu chính đến Sở Giao thông vận tải Hà Nội: số 2 Phùng Hưng - quận Hà Đông - Hà Nội.

b) Giải quyết TTHC:

- Bộ phận một cửa:

     + Tiếp nhận hồ sơ, ghi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

     + Thu lệ phí, trả giấy chứng nhận đăng ký phương tiện.

- Phòng Quản lý Phương tiện và người lái, người có thẩm quyền hoặc được ủy quyền thực hiện thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện.

Implementation methods

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Giao thông vận tải.

 

Nộp trực tuyến trên trang thông tin điện tử: http://www.sogtvt.hanoi.gov.vn

- Thực hiện qua Dịch vụ bưu chính công ích

Documents

a) Thành phần hồ sơ:

+  Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa(theo mẫu);

+ 02 (hai) ảnh có kích thước 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;

+ Hồ sơ gốc còn dấu niêm phong, thành phần hồ sơ gốc ứng với từng trường hợp đăng ký đã được cơ quan đăng ký phương tiện cấp trước đó; 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Period of settlement

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Objects implementing administrative procedures

Tổ  chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện từ tỉnh, thành phố khác về thành phố Hà Nội.

( trừ phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè ).

+ Đối với phương tiện phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm: phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 1 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 5 đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 5 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 5 người.

+ Đối với phương tiện phải đăng ký thuộc diện đăng kiểm: phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn hoặc có sức chở trên 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính từ 5 sức ngựa trở lên hoặc có sức chở tử 5 người trở lên.

Implementing agencies Phòng Quản lý phương tiện & người lái
Results of implementation of administrative procedures

- Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.

- Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết.

Fees

70.000 VNĐ/Giấy chứng nhận.

Fee
Names of application forms, declaration forms Names of application forms, declaration forms 19-DT.doc
Requests, conditions for implementation of administrative procedures

* Xuất trình bản chính các loại giấy tờ sau để kiểm tra:

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm;

* Khi đến nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn, chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền.

Legal basis

- Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa 2014;

- Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ;

- Thông tư 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định đăng ký phương tiện thủy nội địa;

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa và đường sắt;

- Quyết định 92/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý hồ Tây.

- Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 8/3/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.