TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Select Field
Keyword
Procedure Cấp lại giấy phép lái xe quốc tế (gọi tắt là IDP)
Type Lĩnh vực Đường Bộ
Level Mức độ 4
Implementation order

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa.

b) Giải quyết TTHC:

- Bộ phận một cửa: 

   + Tiếp nhận hồ sơ, ghi Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

   + Thu lệ phí, trả giấy phép lái xe quốc tế.

 - Phòng Quản lý phương tiện và người lái, người có thẩm quyền hoặc được uỷ quyền thực hiện thẩm định hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe.

Implementation methods

- Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Giao thông vận tải Hà Nội

- Sử dụng dịch vụ công trực tuyến Mức độ 4 => Nộp trực tuyến

- Thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Documents

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp IDP theo mẫu;

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Period of settlement

05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Objects implementing administrative procedures

Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài

Implementing agencies Phòng Quản lý phương tiện & người lái
Results of implementation of administrative procedures

- IDP phù hợp với hạng xe được lái;

- “Quyết định thu hồi IDP” và không được cấp IDP trong thời hạn 03 năm trong trường hợp phát hiện người lái xe: "...có hành vi gian dối để được cấp IDP, tẩy xóa hoặc làm sai lệch thông tin...";

- Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết.

Fees

- Lệ phí cấp lại giấy phép lái xe quốc tế: 135.000 đồng/lần.

Fee
Names of application forms, declaration forms Names of application forms, declaration forms 13.doc
Requests, conditions for implementation of administrative procedures

- Đối tượng được cấp Giấy phép lái xe quốc tế: Người Việt Nam, người nước ngoài có thẻ thường trú tại Việt Nam, có giấy phép lái xe quốc gia do Việt Nam cấp bằng vật liệu PET còn giá trị sử dụng. 

- Trường hợp Giấy phép lái xe quốc gia bị tẩy xóa, hư hỏng không còn đủ các thông tin cần thiết hoặc có sự khác biệt về nhận dạng; Giấy phép lái xe quốc gia không do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định thì sẽ không được cấp Giấy phép lái xe quốc tế.

Legal basis

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế;

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng;

- Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.