Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Cuộc thi ý tưởng Phương án tổ chức giao thông và các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày đăng: 08:44 12/01/2017 | Lượt xem: 517

Thông báo 26/TB-BTC ngày 10/1/2017 của Ban Tổ chức thi tuyển Mời tham gia sơ tuyển cuộc thi ý tưởng Phương án tổ chức giao thông và các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030: tải về

Mẫu Phiếu đăng ký thi tuyển: tải về

Các thông tin phục vụ nghiên cứu dự thi, quy chế dự thi, nhiệm vụ thi tuyển: tải về

Các thông tin bằng Tiếng Anh phục vụ cuộc thi. (Để tham khảo): Tải về

LETTER OF APPLICATION : Download

  Album Ảnh