Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Quyết định về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách và chỉ tiêu kế hoạch biên chế hành chính năm 2018 cho Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội
Ngày đăng 28/12/2017 | 12:56  | View count: 205

Ngày 28/12/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Quyết định số 1871/QĐ-SGTVT về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách và chỉ tiêu kế hoạch biên chế hành chính năm 2018 cho Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

Xem thông tin chi tiết Quyết định số 1871/QĐ-SGTVT: tải về

  Album Ảnh