Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Xử lý vi phạm

Xử lý vi phạm các phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ ngày 01/8/2017 đến 31/8/2017

Ngày đăng 29/09/2017 | 10:05 AM  | View count: 26828
Ngày 29/9/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Quyết định số 1292/QĐ-SGTVT về việc xử lý vi phạm đối với các phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ ngày 01/8/2017 đến...

Tiếp tục xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định trong tháng 8/2017

Ngày đăng 26/09/2017 | 11:21 AM  | View count: 521
Ngày 26/9/2017, Sở GTVT Hà nội ban hành văn bản số 4179/SGTVT-QLVT về việc Tiếp tục xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định trong tháng 8/2017.

Tiếp tục phối hợp xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trong tháng 8/2017

Ngày đăng 25/09/2017 | 08:10 PM  | View count: 1399
Ngày 25/9/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 4151/SGTVT-QLVT về việc tiếp tục phối hợp xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách bằng...

Kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, địa điểm phát sinh hiện tượng "xe dù, bến cóc" tại các quận, huyện trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 22/09/2017 | 02:21 PM  | View count: 708
Ngày 22/9/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 4110/SGTVT-QLVT về việc kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, địa điểm phát sinh hiện tượng "xe dù, bến cóc"...

Xử lý vi phạm xe khách của Công ty CP xe khách Thanh Long trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 15/09/2017 | 09:40 AM  | View count: 459
Để tiếp tục chấn chỉnh, xử lý các vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh tuyến cố định, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố, ngày 15/9/2017, Sở GTVT Hà Nội ban...

Tiếp tục xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 14/09/2017 | 09:33 AM  | View count: 357
Để tiếp tục chấn chỉnh, xử lý các vi phạm trong hoạt động vận tải khách liên tỉnh tuyến cố định, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố, ngày 14/9/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành...

Phối hợp xử lý vi phạm đối với các đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô tuyến cố định trong tháng 7/2017

Ngày đăng 13/09/2017 | 10:08 AM  | View count: 336
Trên cơ sở báo cáo kết quả hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định tại các bến xe Giáp Bát, Gia Lâm, Mỹ Đình, Nước Ngầm, Yên Nghĩa, Sơn Tây của Công ty cổ phần bến xe Hà Nội, Trung tâm khai...

Tăng cường kiểm tra, xử lý các địa điểm phát sinh hiện tượng "xe dù, bến cóc" tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 12/09/2017 | 04:34 PM  | View count: 192
Trong thời gian qua, Sở GTVT Hà Nội đã chỉ đạo Thanh tra Sở xử lý quyết liệt, thường xuyên các vi phạm trong hoạt động vận tải, đặc biệt hiện tượng "xe dù, bến cóc, xe khách trá hình, xe buýt nhái"...

Trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ ngày 01/08/2017 đến ngày 31/08/2017

Ngày đăng 05/09/2017 | 03:00 PM  | View count: 273
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội trong công tác phối hợp giữa Thanh tra Sở với Phòng Quản lý Phương tiện và Người lái về việc thống kê, báo cáo các trường hợp lái xe vi phạm...

Xử lý vi phạm các phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ ngày 01/7/2017 đến 31/7/2017

Ngày đăng 31/08/2017 | 11:09 AM  | View count: 1851
Ngày 31/8/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Quyết định số 1166/QĐ-SGTVT về việc xử lý vi phạm đối với các phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ ngày 01/7/2017 đến...

Xử lý vi phạm các phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ ngày 01/6/2017 đến 30/6/2017

Ngày đăng 31/07/2017 | 02:06 PM  | View count: 1496
Ngày 31/7/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Quyết định số 1052/QĐ-SGTVT về việc xử lý vi phạm đối với các phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ ngày 01/6/2017 đến...

Chấn chỉnh hoạt đông kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn Thành Phố Hà Nội từ ngày 01/06/2017 đến 30/06/2017

Ngày đăng 07/07/2017 | 03:00 PM  | View count: 286
Từ ngày 01/06/2017 đến 30/06/2017,Thanh Tra Sở GTVT Hà Nội phối hợp với phòng CSGT, CSTT-CATP và Công an các quận, huyện liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý các trường hợp kinh doanh vận tải hành...

Xử lý vi phạm các phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ ngày 01/5/2017 đến 30/5/2017

Ngày đăng 30/06/2017 | 11:15 AM  | View count: 1636
Ngày 30/6/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Quyết định số 913/QĐ-SGTVT về việc xử lý vi phạm đối với các phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ ngày 01/5/2017 đến...

Chấn chỉnh hoạt đông kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn Thành Phố Hà Nội từ ngày 01/05/2017 đến 31/05/2017

Ngày đăng 30/06/2017 | 10:20 AM  | View count: 439
Từ ngày 01/05/2017 đến 31/05/2017,Thanh Tra Sở GTVT Hà Nội phối hợp với phòng CSGT, CSTT-CATP và Công an các quận, huyện liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý các trường hợp kinh doanh vận tải hành...

Kiểm tra, xử lý và giải toả các vi phạm về trật tự ATGT Đường thuỷ nội địa tháng 6/2017

Ngày đăng 29/06/2017 | 04:19 PM  | View count: 267
Trong tháng 6/2017, Thanh tra sở GTVT Hà Nội đã phối hợp với UBND các quận,huyện,thị xã có các tuyến song hồ, các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục...

Trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ ngày 01/05/2017 đến ngày 31/05/2017

Ngày đăng 20/06/2017 | 02:58 PM  | View count: 40
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội trong công tác phối hợp giữa Thanh tra Sở với Phòng Quản lý Phương tiện và Người lái về việc thống kê, báo cáo các trường hợp lái xe vi phạm...

Kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động vận tải khách trên địa bàn Thành Phố Hà Nội từ ngày 01/04/2017 đến ngày 29/05/2017

Ngày đăng 01/06/2017 | 04:41 PM  | View count: 347
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội về việc kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách trên địa...

Các trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ bị tước quyền sử dụng GPLX ô tô từ ngày 01/05/2017 đến 31/05/2017

Ngày đăng 01/06/2017 | 04:35 PM  | View count: 775
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội trong công tác phối hợp giữa Thanh tra Sở với Phòng Quản lý Phương tiện và Người...

Quyết định 725/QĐ-SGTVT về việc xử lý vi phạm đối với các phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ ngày 01/3/2017 đến 31/3/2017

Ngày đăng 09/05/2017 | 04:30 PM  | View count: 1130
Ngày 09/5/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Quyết định số 725/QĐ-SGTVT về việc xử lý vi phạm đối với các phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ ngày 01/3/2017 đến...

Quyết định về việc xử lý vi phạm đối với các phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ ngày 01/3/2017 đến 31/3/2017

Ngày đăng 26/04/2017 | 10:53 AM  | View count: 1138
Ngày 26/4/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Quyết định số 696/QĐ-SGTVT về việc xử lý vi phạm đối với các phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ ngày 01/3/2017 đến...

  Album Ảnh