Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Xử lý vi phạm

Kết quả kiểm tra, xử lý VPHC của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định và các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép ngày 10/01/2018
Ngày đăng 11/01/2018 | 10:18  | View count: 389

Thực hiện văn bản số 6031/SGTVT-VP ngày 15/12/2017 của Sở GTVT Hà Nội về việc kiểm tra, xử lý hoạt động của các phương tiện vận tải hành khách tuyến cố định sai luồng tuyến; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Sở GTVT Hà Nội về việc tăng cường kiểm tra, xử lý các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép trên địa bàn Thành phố.

Ngày 10/0/2018, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính (VPHC) các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách (VTHK)  tuyến cố định, hợp đồng đối với 15 trường hợp. Trong đó, phạt tiền 15.900.000 đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (GPLX) 01 trường hợp.

Trên địa bàn quận Nam Từ Liêm đã kiểm tra, lập biên bản xử lý VPHC 01 trường hợp xe kinh doanh VTHK tuyến cố định, phạt tiền 350.000 đồng.

Cùng ngày, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với lực lượng Cảnh sát trật tự và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý VPHC các trường hợp trông giữ phương tiện không phép, sai phép 02 trường hợp, phạt tiền 10.500.000 đồng.

Như vậy, trong ngày 10/1/2018, Lực lượng Thanh tra GTVT đã lập 37 biên bản VPHC, phạt tiền 60.450.000 đồng, tước GPLX 02 trường hợp. Trong đó: Lĩnh vực VTHK: lập 10 biên bản VPHC, phạt tiền: 10.100.000 đồng, tước GPLX: 01 trường hợp; Lĩnh vực vận tải hàng hóa: lập 19 biên bản VPHC, phạt tiền: 28.400.000 đồng; tước GPLX: 01 trường hợp; Lĩnh vực TTĐT: lập 08 biên bản VPHC, phạt tiền: 21.950.000 đồng.

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh