Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Xử lý vi phạm

Xử lý vi phạm đối với các phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ ngày 01/11/2017 đến 31/11/2017
Ngày đăng 29/12/2017 | 01:41  | View count: 687

Ngày 29/12/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Quyết định số 1891/QĐ-SGTVT về việc xử lý vi phạm đối với các phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội (từ ngày 01/11/2017 đến 31/11/2017).

Trong đó, quyết định thu hồi 424 phù hiệu xe ô tô  (Phụ lục 1, phụ lục 2 đính kèm Quyết định số 1891/QĐ-SGTVT ) do có 5 lần vi phạm tốc độ/1000 km chạy xe hoặc có 10% số ngày xe hoạt động, người lái xe vi phạm quy định về thời gian lái xe liên tục và thời gian làm việc liên tục của lái xe trong ngày.

Nhắc nhở, chấn chỉnh, yêu cầu khắc phục đối với phương tiện thuộc các đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ lần đầu có 05 lần vi phạm tốc độ/1000 km xe chạy hoặc có từ 10% số ngày hoạt động, người lái xe vi phạm quy định về thời gian lái xe liên tục và thời gian làm việc của lái xe trong ngày là 2881 xe của 872 đơn vị vận tải.

Thời gian thu hồi: 01 tháng, kể từ ngày 31/12/2017.

Danh sách phương tiện kinh doanh vận tải bị nhắc nhở do vi phạm tốc độ hoặc thời gian lái xe liên tục: tải về

Xem thông tin chi tiết Quyết định số 1891/QĐ-SGTVT ngày 29/12/2017: tải về

  Album Ảnh