Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Xử lý vi phạm

Kết quả kiểm tra, xử lý VPHC của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định ngày 20/12/2017
Ngày đăng 20/12/2017 | 04:53  | View count: 218

Thực hiện văn bản số 6031/SGTVT-VP ngày 15/12/2017 của Sở GTVT Hà Nội về việc kiểm tra, xử lý hoạt động của các phương tiện vận tải hành khách tuyến cố định sai luồng tuyến, ngày 20/12/2017, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 14 trường hợp, phạt tiền 15.500.000 đồng, tước quyền sử dụng GPLX 01 trường hợp.

Hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện: Không chạy đúng hành trình vận tải quy định; Không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy; Đỗ xe sai quy định và các vi phạm khác.

Trong đó: Đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định: đã kiểm tra, xử lý 08 trường hợp. phạt tiền 10.500.000đ, tước quyền sử dụng GPLX 01 trường hợp;  Đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng: đã kiểm tra, xử lý 06 trường hợp, phạt tiền 5.000.000đ.  Doanh nghiệp bị xử phạt VPHC lỗi chạy sai hành trình vận tải: HTX Vận tải Hải Thịnh.

Thanh tra Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh