Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Xử lý vi phạm

Quyết định về việc xử lý vi phạm đối với phương tiện kinh doanh vận tải của Công ty cổ phần vận tải Thanh Xuân
Ngày đăng 23/11/2017 | 06:09  | View count: 422

Ngày 23/11/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Quyết định số 1674/QĐ-SGTVT về việc xử lý vi phạm đối với phương tiện kinh doanh vận tải trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Trong đó, thu hồi phù hiệu “Xe chạy tuyến cố định” đối với xe ô tô có biển kiểm soát 29B – 100.81 của Công ty cổ phần vận tải Thanh Xuân do khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của phương tiện trong ngày 01/11/2017 đến ngày 21/11/2017 cho thấy không thực hiện đúng biểu đồ chạy xe theo phương án khai thác tuyến đã được cơ quan quản lý tuyến phê duyệt và không đảm bảo truyền dẫn đầy đủ, chính xác, liên tục các thông tin bắt buộc theo quy định từ thiết bị giám sát hành trình của xe trong suốt quá trình phương tiện tham gia giao thông. Thời gian thu hồi phù hiệu 01 tháng kể từ ngày 24/11/2017.

Công ty cổ phần đầu tư phát triển ngành nước và môi trường từ chối phục vụ đối với xe ô tô có biển kiểm soát 29B – 100.81 của   Công ty cổ phần vận tải Thanh Xuân.  Công ty cổ phần vận tải Thanh Xuân  có trách nhiệm thu hồi phù hiệu “ Xe chạy tuyến cố định” của xe 29B – 100.81 giao nộp về Phòng Quản lý vận tải – Sở GTVT Hà Nội sau 07 ngày kể từ ngày Quyết Định có hiệu lực. Tổ chức  kiểm điểm, chấn chỉnh hoạt động vận tải của đơn vị, có hình thức xử lý lái xe vi phạm, báo cáo Sở GTVT Hà Nội bằng văn bản theo quy định.

Ngoài ra, nhắc nhở, chấn chỉnh, yêu cầu khắc phục đối với phương tiện xe biển kiểm soát 29B – 101.67, 29B – 119.66, 29B – 088.62, 29B – 159.24, 29B – 077.40, 29B -086.64 của Công ty cổ phần vận tải Thanh Xuân vì lý do các phương tiện này không đảm bảo truyền dẫn đầy đủ, chính xác, liên tục các thông tin bắt buộc theo quy định từ thiết bị giám sát hành trình của xe trong suốt quá trình phương tin tham gia giao thông.   

Xem thông tin chi tiết Quyết định số 1674/QĐ-SGTVT: tải về

Sở GTVT Hà Nội 

  Album Ảnh