Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Xử lý vi phạm

Xử lý vi phạm các phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ ngày 01/9/2017 đến 30/9/2017
Ngày đăng 31/10/2017 | 09:08  | View count: 2277

Ngày 31/10/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Quyết định số 1592/QĐ-SGTVT về việc xử lý vi phạm đối với các phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ ngày 01/9/2017 đến 30/9/2017.

Quyết định thu hồi 346 phù hiệu xe ô tô   (Phụ lục 1, phụ lục 2 đính kèm Quyết định số 1592/QĐ-SGTVT ) do vi phạm tốc độ/1000 km chạy xe hoặc có 10% số ngày xe hoạt động, người lái xe vi phạm quy định về thời gian lái xe liên tục và thời gian làm việc liên tục của lái xe trong ngày.

Nhắc nhở, chấn chỉnh, yêu cầu khắc phục đối với phương tiện thuộc các đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ lần đầu có 05 lần vi phạm tốc độ/1000 km xe chạy hoặc có từ 10% số ngày hoạt động, người lái xe vi phạm quy định về thời gian lái xe liên tục và thời gian làm việc của lái xe trong ngày là 3120 xe của 1456 đơn vị vận tải. Phương tiện không truyền dữ liệu lên hệ thống giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam có 22.817 xe của 7242 đơn vị vận tải, 66 đơn vị truyền dữ liệu: 

Thời gian thu hồi: 01 tháng, kể từ ngày 31/10/2017.

Danh sách phương tiện vi phạm thời gian hoặc tốc độ lái xe: tải về

Danh sách phương tiện không truyền dữ liệu tháng 9/2017:  tải về

Xem thông tin chi tiết Quyết định số 1592/QĐ-SGTVT ngày 31/10/2017:  tải về

  Album Ảnh