Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến xe buýt không trợ giá Bến xe Mỹ Đình - Tế Tiêu
Ngày đăng 26/07/2018 | 02:36  | View count: 344

Ngày 26/7/2018, Sở GiTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 584/TB-SGTVT về việc đăng ký khai thác tuyến xe buýt không trợ giá Bến xe Mỹ Đình - Tế Tiêu.

Xem thông tin chi tiết Thông báo số 584/TB-SGTVT: tải về

  Album Ảnh