Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Xử lý vi phạm đối với các phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ ngày 01/02/2018 đến 28/02/2018
Ngày đăng 04/04/2018 | 05:27  | View count: 474

Ngày 04/04/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Quyết định số 354/QĐ-SGTVT về việc xử lý vi phạm đối với các phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội (từ ngày 01/02/2018 đến 28/02/2018).

Trong đó, quyết định thu hồi 17 phù hiệu xe ô tô    (Phụ lục 1 đính kèm Quyết định số 354/QĐ-SGTVT)  do có 5 lần vi phạm tốc độ/1000 km chạy xe.

Nhắc nhở, chấn chỉnh, yêu cầu khắc phục đối với phương tiện thuộc các đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ lần đầu có 05 lần vi phạm tốc độ/1000 km xe chạy là 99 xe của 55 đơn vị vận tải.

Thời gian thu hồi: 01 tháng, kể từ ngày ký Quyết định  này.

Xem thông tin chi tiết Quyết định số 354/QĐ-SGTVT: tải về

  Album Ảnh