Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Triển khai thực hiện Quyết định số 317/QĐ-BGTVT ngày 08/02/2018 của Bộ GTVT về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết tuyến VTHK cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc
Ngày đăng 22/02/2018 | 05:40  | View count: 4151

Ngày 22/02/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Văn bản số 925/SGTVT-QLVT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 317/QĐ-BGTVT ngày 08/02/2018 của Bộ GTVT về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết tuyến VTHK cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc.

Xem thông tin chi tiết Văn bản số 925/SGTVT-QLVT: tải  về

Các phụ lục kèm theo:

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

Phụ lục 4

Phụ lục 5

  Album Ảnh