Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định của Bộ GTVT về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tuyến VTHKLT
Ngày đăng 29/08/2017 | 11:29  | View count: 187

Ngày 29/8/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 3621/SGTVT-QLVT về việc Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 2318/QĐ-BGTVT ngày 04/8/2017 của Bộ GTVT về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tuyến VTHKLT.

Xem thông tin chi tiết văn bản số 3621/SGTVT-QLVT: tải về

Quyết định số 2318/QĐ-BGTVT ngày 04/8/2017 của Bộ  GTVT: tải về

Phụ lục 1: tải về

Phụ lục 2: tải về

Phụ lục 3: tải về

Phụ lục 4: tải về

Phụ lục 5: tải về

  Album Ảnh