Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Công tác quản lý, điều hành và đề xuất mở các tuyến xe buýt kế cận trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 15/08/2017 | 04:40  | View count: 235

Ngày 10/8/2017 Sở Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức cuộc họp về công tác quản lý, điều hành và đề xuất mở các tuyến xe buýt kế cận trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Sau khi nghe Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và các đơn vị báo cáo đề xuất đối với các tuyến xe buýt kế cận và ý kiến của các phòng chuyên môn, đồng chí Hà Huy Quang – Phó Giám Đốc Sở kết luận chỉ đạo Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị chủ trì phối hợp với Tổng công ty Vận tải Hà Nội, Tổ công tác luồng tuyến hạ tầng có ý kiến bằng văn bản về lộ trình các tuyến xe buýt kế cận không trợ giá:  Tuyến “Bến xe Mỹ Đình – Quế Võ ( Bắc Ninh)”; Tuyến “Bến xe Mỹ Đình – Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc)”; Tuyến “Bến xe Mỹ Đình – Việt Trì (Khu di tích lịch sử Đền Hùng)”; Tuyến “Bến xe Mỹ Đình – Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (Hà Nam)”; Tuyến “ Bến xe Yên Nghĩa – Bến xe Bình An (Hoà Bình)”; Điều chỉnh điểm đầu cuối tuyến xe buýt số 70 nhánh tuyến 70A: Bến xe Mỹ Đình – Trung Hà thành tuyến xe buýt kế cận “Bến xe Mỹ Đình – Thanh Sơn (Phú Thọ)”.

Nghiên cứu bố trí hợp lý về việc sử dụng chung hạ tầng các tuyến xe buýt kế cận và tuyến xe buýt nội đô; Đôn đốc các đơn vị định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Tổng công ty Vận tải Hà Nội phối hợp với Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị (Trung tâm) cùng các đơn vị có liên quan trong việc triển khai các công việc phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đối với các tuyến xe buýt kế cận.Các đơn vị đề xuất mở tuyến có phương án chi tiết về tuyến buýt kế cận đề xuất mở và phối hợp với Trung tâm tổ chức khảo sát báo cáo, đề xuất Sở Giao thông vận tải phương án mở tuyến.

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì phối hợp với Trung tâm kiểm tra, khảo sát bố trí hạ tầng các tuyến xe buýt kế cận và tuyến xe buýt nội đô.

Phòng Quản lý vận tải đôn đốc Trung tâm và các đơn vị đề xuất mở tuyến hoàn thiện phương án và các điều kiện cần thiết để đưa tuyến hoạt động.

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh