Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Xử lý vi phạm các phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ ngày 01/7/2017 đến 31/7/2017
Ngày đăng 31/08/2017 | 11:09  | View count: 1912

Ngày 31/8/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Quyết định số 1166/QĐ-SGTVT về việc xử lý vi phạm đối với các phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ ngày 01/7/2017 đến 31/7/2017.

Quyết định thu hồi 443 phù hiệu xe ô tô    (Phụ lục 1, phụ lục 2 đính kèm Quyết định số 1166/QĐ-SGTVT   ).

Nhắc nhở, chấn chỉnh, yêu cầu khắc phục đối với phương tiện thuộc các đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ lần đầu có 05 lần vi phạm tốc độ/1000 km xe chạy hoặc có từ 10% số ngày hoạt động, người lái xe vi phạm quy định về thời gian lái xe liên tục và thời gian làm việc của lái xe trong ngày là 3919 xe của 1887 đơn vị vận tải. Phương tiện không truyền dữ liệu lên hệ thống giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam có 20932 xe của 6505 đơn vị vận tải, 65 đơn vị truyền dữ liệu: 

Danh sách phương tiện vi phạm thời gian hoặc tốc độ lái xe: tải về

Danh sách phương tiện không truyền dữ liệu tháng 7/2017: tải về

Thời gian thu hồi: 01 tháng, kể từ ngày 31/8/2017.

Xem thông tin chi tiết Quyết định số 1166/QĐ-SGTVT ngày 31/8/2017: tải về

  Album Ảnh