Van Ban Phap Quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
09/2018/QĐ-UBND Quyết định Ban hành về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội 03/05/2018 Nguyễn Đức Chung
58/HDLN:SGTVT-TC-CT Hướng dẫn liên ngành số 58/HDLN:SGTVT-TC-CT về việc tổ chức thực hiện nộp phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố và giá dịch vụ trông giữ phương tiện giao thông theo Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 5/12/2017 của Hội đồng nhân dân, Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND Thành phố Hà Nội, Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND Thành phố Hà Nội 19/01/2018 Vũ Văn Viện, Hà Minh Hải, Nguyễn Thế Mạnh
44/2017/QĐ-UBND Ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội 15/12/2017 Nguyễn Đức Chung
1333/QĐ-SGTVT Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 05/10/2017 Vũ Văn Viện
212/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND Thành phố về việc thông qua Đề án "Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2030" 28/09/2017 Nguyễn Đức Chung
5953/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2030" 24/08/2017 Nguyễn Đức Chung
12/2017/TT-BGTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 15/04/2017 Trương Quang Nghĩa
41/2016/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội 19/09/2016 Nguyễn Đức Chung
2257/QĐ-BGTVT Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2016 21/07/2016
60/2016/NĐ-CP Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 01/07/2016 NGUYỄN XUÂN PHÚC
02/2016/TTLT-BCA-BQP-BGTVT hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác phòng, chống khủng bố 20/06/2016 Trương Quang Nghĩa, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Thượng tướng Tô Lâm
24/QĐ-BGTVT Ban hành Kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng 07/01/2016 ĐINH LA THĂNG
58/2015/TT-BGTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 20/10/2015
24/2015/TTLT-BYT-BGTVT Thông tư liên tịch Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe 21/08/2015 Nguyễn Văn Thể, Nguyễn Thị Xuyên
17/2015/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 21/07/2015 NGUYỄN QUỐC HÙNG
16/2015/QĐ-UBND Về việc: sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 06/05/2011 của UBND Thành phố quy định về xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng đang tồn tại dọc các tuyến đường giao thông và nguyên tắc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông mới trên địa bàn Thành phốn Hà Nội 17/07/2015 VŨ HỒNG KHANH
86/2014/NĐ-CP Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 10/09/2014 NGUYỄN TẤN DŨNG
18/2014/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn Thành phố Hà Nội 21/04/2014 NGUYỄN VĂN SỬU
07/2014/QĐ-UBND V/v ban hành quy định Quản lý bến thủy nội địa tham gia hoạt động dịch vụ vui chơi, giải trí trên địa bàn Thành phố Hà Nội 06/02/2014 NGUYỄN VĂN KHÔI