Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn

Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm 2017: giảm cả 03 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương)

Ngày đăng 29/05/2017 | 04:54 PM  | View count: 184
Trong 6 tháng đầu năm 2017 (từ ngày 16/11/2016 đến ngày 15/5/2017), trên địa bàn thành phố đã xảy ra 703 vụ, làm chết 283 người, bị thương 580 người; (So với cùng kỳ: giảm 40 vụ = 5,38%, giảm 21...

Tình hình tai nạn giao thông quý I năm 2017

Ngày đăng 29/03/2017 | 11:57 AM  | View count: 147
Trong quý I năm 2017 (từ ngày 16/12/2016 đến ngày 15/3/2017), trên địa bàn thành phố đã xảy ra 338 vụ tai nạn giao thông, làm chết 129 người, bị thương 274 người; (So với cùng kỳ: giảm 6 vụ = 1,7%,...

BÁO CÁO TAI NẠN GIAO THÔNG NGHIÊM TRỌNG (Từ ngày 16 tháng 01 năm 2016 đến ngày 15 tháng 02 năm 2017)

Ngày đăng 16/02/2017 | 05:51 PM  | View count: 219
Trong tháng 2 năm 2017 (từ ngày 16/01/2017 đến ngày 15/2/2017), trên địa bàn thành phố đã xảy ra 103 vụ tai nạn giao thông, làm chết 41 người, bị thương 84 người; (So với cùng kỳ năm 2016: giảm 9...

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh