Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Tin tức hoạt động

Quyết định về việc Xử lý vi phạm đối với các phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ ngày 01/3/2018 đến 31/3/2018
Ngày đăng 15/05/2018 | 10:54  | View count: 656

Ngày 15/5/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Quyết định số 789/QĐ-SGTVT về việc xử lý vi phạm đối với các phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội (từ ngày 01/3/2018 đến 31/3/2018).

Trong đó, quyết định thu hồi 35 phù hiệu xe ô tô  (Phụ lục 1 đính kèm Quyết định số 789/QĐ-SGTVT)    do có 5 lần vi phạm tốc độ/1000 km chạy xe.

Nhắc nhở, chấn chỉnh, yêu cầu khắc phục đối với phương tiện thuộc các đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ lần đầu có 05 lần vi phạm tốc độ/1000 km xe chạy hoặc có 10% số ngày xe hoạt động, người lái xe vi phạm quy định về thời gian lái xe liên tục và thời gian làm việc của lái xe trong ngày là 3.712 xe của 1.086 đơn vị vận tải.

Thời gian thu hồi: 01 tháng, kể từ ngày ký Quyết định  này.

Dánh sách phương tiện kinh doanh vận tải bị nhắc nhở: tải về

Xem thông tin chi tiết Quyết định số 789/QĐ-SGTVT: tải về

  Album Ảnh