Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thông tin chỉ đạo điều hành

Kế hoạch Sát hạch tháng 1/2017

Ngày đăng 13/03/2017 | 04:11 PM  | View count: 161
Ngày 26/12/2016, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch Sát hạch tháng 1/2017 số 1653/KH-SGTVT. Xem thông tin chi tiết  ...

Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đổi với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm vào làm việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2016

Ngày đăng 13/03/2017 | 04:10 PM  | View count: 179
Ngày 28/11/2016, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6540/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng...

Kế hoạch Sát hạch tháng 12/2016

Ngày đăng 13/03/2017 | 04:06 PM  | View count: 151
Ngày 25/11/2016, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch Sát hạch tháng 12/2016 số 1462/KH-SGTVT. Xem thông tin chi tiết ...

Kế hoạch Sát hạch tháng 11/2016

Ngày đăng 13/03/2017 | 04:05 PM  | View count: 130
Ngày 27/10/2016, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch Sát hạch tháng 11/2016 số 1297/KH-SGTVT. Xem thông tin chi tiết  Kế ...

Kế hoạch Sát hạch tháng 10/2016

Ngày đăng 13/03/2017 | 04:02 PM  | View count: 116
Ngày 26/9/2016, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch Sát hạch tháng 10/2016 số 1136/KH-SGTVT. Xem thông tin chi tiết  Kế ...

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 13/03/2017 | 04:00 PM  | View count: 97
Ngày 29/8/2016, UBND Thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 4697/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn...

  Album Ảnh