Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thông tin chỉ đạo điều hành

Kế hoạch sát hạch tháng 4/2018

Ngày đăng 26/03/2018 | 10:28 AM  | View count: 522
Ngày 26/03/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch sát hạch tháng 4/2018 số 233/KH-SGTVT.

TỔNG HỢP CÁC TUYẾN TỔ CHỨC GIAO THÔNG MỘT CHIỀU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 06/03/2018 | 11:23 AM  | View count: 95
Sở Giao thông vận tải Hà Nội tổng hợp các tuyến tổ chức giao thông một chiều trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

TỔNG HỢP ĐƯỜNG (PHỐ) HẠN CHẾ XE TAXI, DƯỚI 09 CHỖ NGỒI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 06/03/2018 | 11:18 AM  | View count: 32
Sở Giao thông vận tải Hà Nội tổng hợp đường (phố) hạn chế xe taxi, xe dưới 09 chỗ ngồi trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Kế hoạch sát hạch tháng 3/2018

Ngày đăng 26/02/2018 | 04:04 PM  | View count: 229
Ngày 26/2/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch sát hạch tháng 3/2018 số 159/KH-SGTVT.

Kế hoạch sát hạch tháng 2/2018

Ngày đăng 29/01/2018 | 04:04 PM  | View count: 220
Ngày 29/1/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch số 102/KH-SGTVT về Kế hoạch sát hạch tháng 2/2018.

Kế hoạch sát hạch tháng 1/2018

Ngày đăng 27/12/2017 | 10:56 AM  | View count: 177
Ngày 27/12/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch số 1061/KH-SGTVT về Kế hoạch sát hạch tháng 1/2018.

Kế hoạch sát hạch tháng 12/2017

Ngày đăng 28/11/2017 | 01:53 PM  | View count: 184
Ngày 28/11/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch số 955/KH-SGTVT về Kế hoạch sát hạch tháng 12/2017.

Kế hoạch sát hạch tháng 11/2017

Ngày đăng 25/10/2017 | 04:37 PM  | View count: 212
Ngày 25/10/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch sát hạch số 844/KH-SGTVT.

Kế hoạch sát hạch tháng 10/2017

Ngày đăng 27/09/2017 | 04:42 PM  | View count: 181
Ngày 27/9/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hàh Kế hoạch sát hạch số 745/KH-SGTVT.

Kế hoạch sát hạch tháng 9/2017

Ngày đăng 28/08/2017 | 06:01 PM  | View count: 203
Ngày 28/8/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch số 658/KH-SGTVT về kế hoạch sát hạch tháng 9/2017.

Các tuyến phố cấm xe taxi trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/08/2017 | 03:35 PM  | View count: 518
Sở Giao thông vận tải Hà Nội cung cấp danh sách các tuyến phố cấm xe taxi trên địa bàn thành phố Hà Nội :

Kế hoạch sát hạch tháng 8/2017

Ngày đăng 26/07/2017 | 05:20 PM  | View count: 212
Ngày 26/7/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch số 539/KH-SGTVT về Kế hoạch sát hạch tháng 8/2017.

Kế hoạch sát hạch tháng 7/2017

Ngày đăng 29/05/2017 | 02:17 PM  | View count: 192
Ngày 27/6/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch số 443/Kh-SGTVT về Kế hoạch sát hạch tháng 7/2017.

Kế hoạch sát hạch tháng 6/2017

Ngày đăng 29/05/2017 | 11:26 AM  | View count: 199
Ngày 29/5/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch số 348/KH-SGTVT Kế hoạch sát hạch tháng 6/2017.

Kế hoạch Sát hạch tháng 5/2017

Ngày đăng 26/04/2017 | 04:52 PM  | View count: 215
Ngày 2/4/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch Sát hạch tháng 5/2017 số 261/KH-SGTVT.

Danh sách các cơ sở đào tạo, sát hạch cấp GPLX và các cơ sở đăng kiểm xe ô tô

Ngày đăng 01/01/2017 | 10:03 AM  | View count: 289
Danh sách các cơ sở đào tạo, sát hạch cấp GPLX: tải về Danh sách các cơ sở đăng kiểm xe ô tô: tải về

Kê hoạch Sát hạch tháng 4/2017

Ngày đăng 27/03/2017 | 05:08 PM  | View count: 218
Ngày 27/3/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch Sát hạch tháng 4/2017 số 183/KH-SGTVT.

Kết luận cuộc họp Hội đồng thi tuyển Phương án tổ chức giao thông và các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày đăng 11/03/2017 | 09:08 AM  | View count: 239
Ngày 10/3/2017, Hội đồng thi tuyển đã ban hành thông báo số 158/TB-HĐTT về Kết luận cuộc họp Hội đồng thi tuyển Phương án tổ chức giao thông và các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn...

Kế hoạch Sát hạch tháng 3/2017

Ngày đăng 13/03/2017 | 04:14 PM  | View count: 193
Ngày 26/12/2016, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch Sát hạch tháng 3/2017 số 129/KH-SGTVT. Xem thông tin chi tiết  ...

Mẫu hồ sơ đề nghị khen thưởng Phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Ngày đăng 13/03/2017 | 04:13 PM  | View count: 238
KẾ HOẠCH  Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” TỜ TRÌNH  Về việc khen thưởng thi đua...

  Album Ảnh