Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thông tin chỉ đạo điều hành

Mẫu hồ sơ đề nghị khen thưởng Phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"
Ngày đăng 13/03/2017 | 04:13  | View count: 977

KẾ HOẠCH Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

TỜ TRÌNH  Về việc khen thưởng thi đua chuyên đề “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CỦA TẬP THỂ Đề nghị Công đoàn Ngành GTVT Hà Nội khen thưởng danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Tải về

  Album Ảnh