Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Quản lý nhà nước

Công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
Ngày đăng 27/06/2018 | 04:52  | View count: 211

Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 59-HD/BTGTU ngày 16/4/2018 của Ban Tuyên giào Thành ủy Hà Nội về việc Hướng dân Công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

Xem thông tin chi tiết Văn bản số 59-HD/BTGTU ngày 16/4/2018: tải về

  Album Ảnh