Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Quản lý nhà nước

Hội nghị cán bộ, công chức Khối cơ quan Văn phòng Sở Giao thông vận tải Hà Nội năm 2018
Ngày đăng 30/01/2018 | 06:02  | View count: 1885

Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Sở, ngày 30/1/2018, Sở GTVT Hà Nội tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018 nhằm kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm 2017, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2018.

Tham dự Hội nghị có đ/c Ngô Mạnh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội; Đ/c Tạ Thị Mỹ Thanh – Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Ngành GTVT Hà Nội; Cùng toàn thể các đ/c Thủ trưởng; Các đ/c CBCC, NLĐ Khối cơ quan Văn phòng Sở.

BCT.jpg

Đoàn Chủ tịch Hội nghị CBCC chức Khối cơ quan Văn phòng Sở Giao thông vận tải Hà Nội năm 2018

TP KHTC.jpg

Đ/c Trần Hữu Bảo - Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Theo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018, với những kết quả đạt được đã có nhiều tập thể, cá nhân thuộc thuộc cơ quan Văn phòng Sở được Chủ tịch UBND Thành phố, Bộ trưởng Bộ GTVT và Giám đốc Sở tặng Giấy khen và công nhân các danh hiệu thi đua.

D-c Sam PT.jpg

Đ/c Nguyễn Thị Huyền Sâm – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan  báo cáo kết quả hoạt động  năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Công đoàn cơ quan Văn phòng Sở

D-c Huong KHTC.jpg

Đ/c Phạm Thị Thanh Hương – Trưởng Ban Thanh tra nhân dân báo cáo của kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2017 và chương trình công tác năm 2018

D-c Giang PCVP.jpg

Đ/c Đỗ Hương Giang - Phó chánh Văn phòng Sở GTVT Hà Nội báo cáo thu chi tài chính Cơ quan Văn phòng Sở năm 2017, dự toán 2018 và Báo cáo dự thảo sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018, đại diện các Phòng Quản lý Phương tiện & Người lái, Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông đã phát biểu tham luận bằng tinh thần trách nhiệm, bằng ý thức xây dựng góp phần cho thành công tốt đẹp của Hội nghị.

PGD NT.jpg

Đ/c Ngô Mạnh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy,  Phó Giám đốc Sở giải đáp thắc mắc, kiến nghị của  đại biểu  đối với các nội dung thuộc thẩm quyền, chỉ đạo thực hiện  các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của  CBCC,  người lao động  trong cơ quan

BQ NT.jpg

Đại biểu thống nhất cao với dự thảo Nghị quyết Hội nghị

Hội nghị cán bộ công chức Khối cơ quan Văn phòng Sở GTVT Hà Nội đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của thủ trưởng cơ quan, người sử dụng lao động và người lao động theo quy định của pháp luật để phát huy tính dân chủ tập thể của CNVCLĐ trong cơ quan nhằm góp phần hoàn thành các nhiệm vụ công tác, nhiệm vụ chính trị - KTXH của toàn ngành Giao thông vận tải.

Sở GTVT Hà Nội

 

  Album Ảnh