Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Quản lý nhà nước

Hướng dẫn liên ngành về việc tổ chức thực hiện nộp phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố và giá dịch vụ trông giữ phương tiện giao thông
Ngày đăng 19/01/2018 | 09:58  | View count: 394

Ngày 19/1/2018, Liên ngành: Giao thông vận tải - Tài chính - Cục thuế Hà Nội ban hành hướng dẫn liên ngành số 58/HDLN:SGTVT-TC-CT về việc tổ chức thực hiện nộp phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố và giá dịch vụ trông giữ phương tiện giao thông theo Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 5/12/2017 của Hội đồng nhân dân, Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND Thành phố Hà Nội, Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND Thành phố Hà Nội.

Xem thông tin chi tiết hướng dẫn liên ngành số 58/HDLN:SGTVT-TC-CT: tải về

  Album Ảnh