Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Quản lý nhà nước

Xử lý đơn kiến nghị của ông Nguyễn Mạnh Hùng và Trần Thanh Bình thuộc Thanh tra Sở GTVT Hà Nội
Ngày đăng 27/12/2017 | 03:36  | View count: 364

Sau khi nhận được đơn kiến nghị của ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Đội trưởng và ông Trần Thanh Bình – Nhân viên công tác tại Đội Thanh tra giao thông vận tải (GTVT) quận Thanh Xuân thuộc Thanh tra Sở GTVT. Sở GTVT Hà Nội đã khẩn trương tiếp nhận, thụ lý và báo cáo trình UBND Thành phố Hà Nội.

Ngày 26/12/2017, UBND  Thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 6597/UBND-ĐT trong đó Chủ tịch UBND Thành phố giao Giám đốc Công an Thành phố tổ chức điều tra, kết luận, xử lý đơn theo quy định của pháp luật.

Sở GTVT Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Thanh tra Sở ổn định tổ chức bộ máy, rà soát sắp xếp lại các vị trí công tác theo đúng Đề án vị trí việc làm, xây dựng chương trình công tác; Phân định rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức, thanh tra viên, nhân viên theo hướng 5 rõ và đảm bảo nguyên tắc “Một việc một đầu mối suyên suốt”; Giữ vững kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động trong thực thi công vụ đối với công chức, thanh tra viên, nhân viên. Trong quá trình Công an Thành phố tiến hành điều tra, kết luận xử lý đơn, các cá nhân có liên quan  vẫn tiếp tục thực hiện công tác tại các vị trí được phân công.

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh