Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Quản lý nhà nước

Hội nghị tuyên truyền lĩnh vực Thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải
Ngày đăng 15/12/2017 | 02:30  | View count: 516

Ngày 15/12/2017, Sở GTVT Hà Nội tổ chức lớp Tuyên truyền, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực Thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Nghiệp vụ tiếp nhận, xử lý đơn, các quy định mới về công tác tiếp công dân... các văn bản quy phạm pháp luật liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc Sở năm 2017.

Đồng chí Phan Văn Hải – Thanh tra viên cao cấp của Ban Tiếp dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ tập huấn, tuyên truyền cho công chức, viên chức các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở GTVT Hà Nội

Qua buổi tập huấn, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở GTVT Hà Nội được quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước trong các văn bản pháp luật lĩnh vực Thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải.

Qua đó, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Sở GTVT Hà Nội; Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở GTVT Hà Nội.

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh