Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Quản lý nhà nước

Quyết định Ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 15/12/2017 | 10:46  | View count: 6106

Ngày 31/10/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 5047/SGTVT-KHTC về việc đề nghị xem xét thẩm định đề án sửa đổi, bổ sung quy định thu phí sử dụng lòng đường, hè phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Ngày 15/12/2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND Ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Xem thông tin chi tiết Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND: tải về

  Album Ảnh