Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Quản lý nhà nước

Quy chế phối hợp tạm thời trong việc quản lý, khai thác, sử dụng và xử lý vi phạm thông qua hệ thống giám sát được lắp đặt tại khu vực bến xe Giáp Bát
Ngày đăng 11/12/2017 | 05:28  | View count: 1106

Nhằm nâng cao hiệu quả và tăng cường phối hợp công tác giữa Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố, Tổng công ty vận tải Hà Nội và Công ty cổ phần Tiên phong công nghệ CFTD trong việc thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày 11/12/2017, Liên ngành đã thống nhất ban hành quy chế phối hợp tạm thời trong việc quản lý, khai thác, sử dụng và xử lý vi phạm thông qua hệ thống giám sát được lắp đặt tại khu vực bến xe Giáp Bát, nút giao đường Kim Đồng với đường Giải Phóng.

Nội dung, phương thức phối hợp cụ thể: Phối hợp quản lý, sử dụng khai thác cơ sở dữ liệu và bảo trì hệ thống giám sát đã lắp đặt; Phối hợp tiếp nhận, trao đổi, cung cấp thông tin; Phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm theo quy định từ thông tin thu được qua hệ thống giám sát được lắp đặt; Phối hợp tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức, ý nghĩa chấp hành pháp luật, ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự xã hội và an toàn giao thông; Phối hợp thực hiện trả lời kiến nghị của các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện Quy chế; Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện Quy chế; Các nội dung, hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Sở GTVT Hà Nội

Xem thông tin chi tiết quy chế phối hợp: 1001/QCPH/SGTVT-CATP-TCT-CFTD

  Album Ảnh