Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Quản lý nhà nước

Dự án nạo vét luồng đường thuỷ
Ngày đăng 08/12/2017 | 10:54  | View count: 448

Thực hiện văn bản của Văn phòng UBND Thành phố về việc làm việc với Cục Đường Thuỷ nội địa Việt Nam về dự án nạo vét luồng đường thuỷ, ngày 30/11/2017, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã có buổi làm việc với Cục Đường Thuỷ nội địa Việt Nam và các đơn vị liên quan về 02 dự án nạo vét duy tu luồng đường thuỷ nội địa (ĐTNĐ) quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm trên địa bàn Thành phố.

Trên cơ sở báo cáo Cục Đường Thuỷ nội địa Việt Nam về tình hình thực hiện các dự án, ý kiến tham gia của đại diện các cơ quan tham dự, Nhà đầu tư, cuộc họp thống nhất một số nội dung.

Trong đó, tiếp thu và ghi nhận ý kiến của các sở, ngành, các huyện, thị xã của Thành phố Hà Nội về thực hiện dự án nạo vét ĐTNĐ quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Hồng đoạn cạn Km157-Km171 và đoạn cạn Km236+500 –Km241 + 000 là cần thiết cho công tác phục vụ vận tải trên tuyến sông Hồng, giảm tỷ trọng cho vận tải đường bộ, đồng thời nâng cao điều kiện khai thác và đảm bảo an toàn giao thông.

Tuy nhiên, cần có đánh giá toàn diện hơn về tình hình thực hiện 02 dự án (khối lượng sản phẩm tận thu, độ sâu luồng, phương pháp nạo vét, phương tiện, thiết bị phục vụ dự án, các tồn tại trong quá trình thực hiện dự án,...) và có công tác kiểm tra, đánh giá kết quả khảo sát đo đạc sau nùa lũ nhằm đánh giá cụ thể diễn biến các đoạn cạn sau mùa mưa lũ để báo cáo Bộ GTVT và UBND Thành phố.

Thống nhất Cục ĐTNĐ Việt Nam  và địa phương tiếp tục xây dựng quy chế phối hợp thực hiện dự án nạo vét duy tu luồng ĐTNĐ quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm trên địa bàn Thành phố trong thời gian chờ Chính phủ ban hành Nghị định  quy định về hoạt động nạo vét.

Trong thời gian chưa có ý kiến của Bộ GTVT, yêu cầu các nhà đầu tư tiếp tục tạm dừng cho đến khi có chủ trương mới.

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh