Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Quản lý nhà nước

Làm việc với Sở GTVT Lạng Sơn: Trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý vận tải
Ngày đăng 01/11/2017 | 04:01  | View count: 206

Thực hiện Chương trình hợp tác, phát triển toàn diện giữa Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn tại Thông báo kết luận số 882-TB/TU ngày 31/8/2017 của Thường vụ Thành uỷ Hà Nội. Nhằm tăng cường hợp tác, gắn bó quan hệ công tác về lĩnh vực giao thông vận tải, ngày 01/11/2017, Sở GTVT Hà Nội đã có buổi làm việc trao đổi kinh nghiệm với Sở GTVT Lạng Sơn.

Tại buổi làm việc giữa Sở GTVT Hà Nội và Sở GTVT Lạng Sơn nhiều nội dung công tác đã được hai Sở thoả thuận và thống nhất trong việc hợp tác trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong hoạt động giao thông vận tải.

Đặc biệt về hoạt động vận tải giữa Hà Nội và Lạng Sơn bao gồm các loại hình: Vận tải đường sắt, vận tải đường bộ. Vận tải đường bộ: vận tải theo tuyến cố định; Vận tải hành khách theo hợp đồng, du lịch; Vận tải hàng hoá. Mỗi năm sản lượng vận chuyển giữa hai địa phương đạt xấp xỉ một triệu lượt, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân.

 

Đồng chí Vũ Văn Viện – Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Văn Viện – Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội mong muốn rằng hai Sở GTVT Hà Nội và Lạng Sơn sẽ thường xuyên trao đổi, phối hợp tốt hoạt động vận tải hành khách; Tiếp tục phối hợp rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch luồng tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh toàn quốc của Bộ GTVT đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, phù hợp với định hướng quy hoạch.

 

Đồng chí Nghiêm Văn Hải – Giám đốc Sở GTVT Lạng Sơn phát biểu tại buổi làm việc trao đổi kinh nghiệm trong quản lý hoạt động giao thông vận tải của Thành phố Hà Nội và Tỉnh Lạng Sơn

 

Buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm khẳng định bước tiến mới trong lĩnh vực quản lý vận tải thời gian tới giữa hai Sở GTVT Hà Nội và Lạng Sơn

Kết thúc buổi làm việc, hai đồng chí Giám đốc Sở GTVT Hà Nội và Sở GTVT Lạng Sơn thống nhất việc tiếp tục tăng cường giao lưu, hợp tác mở rộng quan hệ công tác giữa hai Sở; Giao các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của hai Sở là các đầu mối liên hệ trực tiếp và để kịp thời tham mưu đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động, thúc đẩy quan hệ giao thương giữa Thành phố Hà Nội và Tỉnh Lạng Sơn.

Sở GTVT Hà Nội

 

  Album Ảnh