Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Kê khai giá

Danh sách các đơn vị kê khai giá cước taxi, cước vận tải hành khách tuyến cố định đã nộp đến Sở GTVT Hà Nội ngày 05/6/2017

Ngày đăng 05/06/2017 | 04:45 PM  | View count: 40
Thực hiện văn bản số 12582/VP-KT ngày 30/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

Văn bản 2025/SGTVT-KHTC: Điều chỉnh giá cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ

Ngày đăng 05/06/2017 | 02:48 PM  | View count: 26
Ngày 05/6/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 2025/SGTVT-KHTC về việc điều chỉnh giá cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ.

Văn bản 1952/SGTVT-KHTC: Điều chỉnh giá cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ

Ngày đăng 31/05/2017 | 02:26 PM  | View count: 48
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 510/VC/XKN kèm theo hồ sơ kê khai giá ngày 26/5/2017 của xí nghiệp xe khách nam Hà Nội; Văn bản số 195-CV/VTVT kèm theo hồ sơ kê khai giá ngày...

Điều chỉnh giá cước vận tải hành khách đối với tuyến Mỹ Đình - Mường La

Ngày đăng 19/05/2017 | 01:37 PM  | View count: 32
Ngày 19/5/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 1808/SGTVT-KHTC về việc Điều chỉnh giá cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ.

Điều chỉnh giá cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ

Ngày đăng 15/05/2017 | 01:43 PM  | View count: 21
Ngày 15/5/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 1723/SGTVT-KHTC về việc điều chỉnh giá cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ.

Giữ nguyên mức giá cước taxi đã kê khai ngày 21/4/2017

Ngày đăng 04/05/2017 | 11:31 AM  | View count: 24
Ngày 04/5/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 1551/SGTVT-KHTC về việc Giữ nguyên mức giá cước taxi đã kê khai ngày 21/4/2017.

Xây dựng phương án giá cước taxi do Công ty cổ phần dịch vụ ABC thực hiện

Ngày đăng 14/04/2017 | 12:29 PM  | View count: 32
Ngày 14/4/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 1265/SGTVT-KHTC về việc Xây dựng phương án giá cước taxi do Công ty cổ phần dịch vụ ABC thực hiện.

Giữ nguyên giá cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ

Ngày đăng 12/04/2017 | 08:35 AM  | View count: 33
Ngày 12/4/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 1223/SGTVT-KHTC về việc giữ nguyên giá cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ.

Xây dựng phương án giá cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ, cước vận tải hành khách bằng taxi

Ngày đăng 29/03/2017 | 01:09 PM  | View count: 58
Ngày 29/3/2017, Sở Giao thông vận tải Hà Nội ban hành văn bản số 1008/SGTVT-KHTC về việc xây dựng phương án giá cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ, cước vận tải hành khách bằng taxi.

Bổ sung phương án giá kê khai đối với giá cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ, cước vận tải hành khách bằng taxi

Ngày đăng 20/03/2017 | 09:09 AM  | View count: 54
Ngày 20/3/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 855/SGTVT-KHTC về việc Bổ sung phương án giá kê khai đối với giá cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ, cước vận tải hành khách bằng...

Công ty TNHH TMDVVTXD Hoàng Yến và Chi nhánh công ty CP thương mại BMW bổ sung phương án giá kê khai đối với giá cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ, cước vận tải hành khách bằng taxi

Ngày đăng 10/03/2017 | 04:46 PM  | View count: 52
Ngày 10/3/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 727/SGTVT-KHTC gửi Công ty TNHH TMDVVTXD Hoàng Yến và Chi nhánh công ty CP thương mại BMW về việc bổ sung phương án giá kê khai đối với giá cước...

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KÊ KHAI GIÁ CƯỚC VẬN TẢI (XE TAXI) NỘP HỒ SƠ TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI NĂM 2017

Ngày đăng 09/03/2017 | 11:56 AM  | View count: 68
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KÊ KHAI GIÁ CƯỚC VẬN TẢI (XE TAXI) NỘP HỒ SƠ TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI NĂM 2017

Bổ sung phương án giá kê khai đối với giá cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ, cước vận tải hành khách bằng taxi

Ngày đăng 02/03/2017 | 12:01 PM  | View count: 51
Ngày 02/3/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 619/SGTVT-KHTC về việc bổ sung phương án giá kê khai đối với giá cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ, cước vận tải hành khách bằng...

Bổ sung phương án giá kê khai đối với giá cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ, cước vận tải hành khách bằng taxi

Ngày đăng 15/02/2017 | 11:59 AM  | View count: 44
Ngày 15/2/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 461/SGTVT-KHTC về việc bổ sung phương án giá kê khai đối với giá cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ, cước vận tải hành khách bằng...

Đề nghị Công ty TNHH Hiền Phước, Công ty Vận tải Sao Mai, Công ty cổ phần Taxi Nasco về việc bổ sung phương án kê khai đối với giá cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ, cước vận tải hành khách bằng taxi

Ngày đăng 18/01/2017 | 11:54 AM  | View count: 42
Ngày 18/1/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 263/SGTVT-KHTC gửi Công ty TNHH Hiền Phước, Công ty Vận tải Sao Mai, Công ty cổ phần Taxi Nasco về việc bổ sung phương án kê khai đối với giá cước...

Bình ổn giá cước vận tải bằng xe ô tô trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

Ngày đăng 18/01/2017 | 11:50 AM  | View count: 46
Ngày 18/1/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 264/SGTVT-KHTC về việc bình ổn giá cước vận tải bằng xe ô tô trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Tiếp nhận văn bản kế khai giá đối với cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ, cước vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 30/12/2016 | 11:47 AM  | View count: 69
Ngày 30/12/2016, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 5450/SGTVT-KHTC về việc tiếp nhận văn bản kế khai giá đối với cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ, cước vận tải hành khách bằng...

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh