Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Kê khai giá

Bình ổn giá cước vận tải bằng xe ô tô trong dịp trước cà sau Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019

Ngày đăng 11/01/2019 | 10:34 AM  | View count: 39
Ngày 11/01/2019, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 391/SGTVT-KHTC về việc Bình ổn giá cước vận tải bằng xe ô tô trong dịp trước cà sau Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019

THÔNG BÁO: Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 29/11/2018 | 02:00 PM  | View count: 142
Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thanh lý vật tư không sử dụng được trong công tác bảo trì hệ thống giao thông trên địa bàn Thành phố...

THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 21/11/2018 | 01:30 PM  | View count: 181
Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thanh lý vật tư thu hồi không sử dụng được trong công tác bảo trì hệ thống giao thông trên địa bàn Thành...

THÔNG BÁO BÁN THANH LÝ TÀI SẢN ĐÃ HẾT KHẤU HAO, KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC

Ngày đăng 19/11/2018 | 02:00 PM  | View count: 21
Ngày 19/11/2018, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông ban hành thông báo số 133/TB-BDT về việc bán thanh lý tài sản đã hết khấu hao, không sử dụng được

Hướng dẫn thông báo danh sách các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng thực hiện kê khai giá trên địa bàn cấp huyện

Ngày đăng 28/06/2018 | 04:21 PM  | View count: 113
Ngày 28/6/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Văn bản số 3770/SGTVT-KHTC về việc hướng dẫn thông báo danh sách các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng thực hiện kê khai giá trên địa bàn cấp huyện.

Thông báo danh sách các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách thực hiện kê khai giá tại Sở Giao thông vận tải

Ngày đăng 28/06/2018 | 04:12 PM  | View count: 137
Ngày 28/6/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Văn bản số 3769/SGTVT-KHTC về việc thông báo danh sách các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách thực hiện kê khai giá tại Sở Giao thông vận tải.

Bổ sung phương án tính giá cước vận tải tuyến cố định của Trung tâm Tân Đạt

Ngày đăng 29/05/2018 | 11:36 AM  | View count: 81
Ngày 29/5/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Văn bản số 2997/SGTVT-KHTC về việc bổ sung phương án tính giá cước vận tải tuyến cố định của Trung tâm Tân Đạt.

Giải trình phương án tính giá cước vận tải 10 tuyến cố định của công ty CTPM&VT Dũng Thúy

Ngày đăng 24/04/2018 | 06:09 PM  | View count: 88
Ngày 24/4/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 2267/SGTVT-KHTC về việc giải trình phương án tính giá cước vận tải 10 tuyến cố định của công ty CTPM&VT Dũng Thúy.

Bình ổn giá cước vận tải bằng xe ô tô tuyến cố định bằng đường bộ và taxi trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và ngày 01/5/2018

Ngày đăng 20/04/2018 | 04:36 PM  | View count: 79
Ngày 20/4/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 2171/SGTVT-KHTC về việc Bình ổn giá cước vận tải bằng xe ô tô tuyến cố định bằng đường bộ và taxi trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và ngày 01/5/2018.

Thực hiện đúng giá cước vận tải hành khách tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe taxi đã kê khai giá tại Sở GTVT theo thông tư 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính

Ngày đăng 08/01/2018 | 06:19 PM  | View count: 221
Ngày 08/1/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 115/SGTVT-KHTC về việc thực hiện đúng giá cước vận tải hành khách tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe taxi đã kê khai giá tại Sở GTVT theo...

Giữ nguyên mức giá cước vận tải tuyến cố định của Chi nhánh công ty TNHH vận tải Hoàng Long

Ngày đăng 29/12/2017 | 02:08 PM  | View count: 106
Ngày 29/12/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 6408/SGTVT-KHTC về việc giữ nguyên mức giá cước vận tải tuyến cố định của Chi nhánh công ty TNHH vận tải Hoàng Long.

THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý vật tư thu hồi.

Ngày đăng 29/11/2017 | 03:14 AM  | View count: 2538
Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thanh lý vật tư thu hồi không sử dụng được trong công tác bảo trì hệ thống giao thông trên địa bàn Thành...

Các đơn vị kê khai giá cước vận tải nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải Hà Nội năm 2017 (Taxi) đến ngày 06/10/2017

Ngày đăng 06/10/2017 | 11:16 AM  | View count: 233
Xem thông tin chi tiết các đơn vị kê khai giá cước vận tải nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải Hà Nội năm 2017 (Taxi) đến ngày 06/10/2017 tại đây:

Các đơn vị kê khai giá cước vận tải nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải Hà Nội năm 2017 (Tuyến cố định) đến ngày 06/10/2017

Ngày đăng 06/10/2017 | 11:12 AM  | View count: 296
Xem thông tin chi tiết các đơn vị kê khai giá cước vận tải nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải Hà Nội năm 2017 (Tuyến cố định) đến ngày 06/10/2017 tại đây:

Thực hiện kê khai giá cước vận tải hành khách theo thông tư 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính

Ngày đăng 05/10/2017 | 07:15 AM  | View count: 180
Ngày 05/10/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 4407/SGTVT-KHTC về việc thực hiện kê khai giá cước vận tải hành khách theo thông tư 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

Bổ sung và giải trình phương án tính giá của công ty CP vận tải và thương mại Anh Huy

Ngày đăng 27/09/2017 | 08:29 PM  | View count: 121
Ngày 27/9/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 4222/SGTVT-KHTC về việc Bổ sung và giải trình phương án tính giá của...

Bổ sung và giải trình phương án tính giá của Công ty CP vận tải hành khách Hoàng Trang

Ngày đăng 27/09/2017 | 08:25 PM  | View count: 142
Ngày 27/9/2017, sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 4221/SGTVT-KHTC về việc Bổ sung và giải trình phương án tính giá của...

Bổ sung và giải trình phương án tính giá của công ty CP thương mại và dịch vụ Thành Đô

Ngày đăng 26/09/2017 | 04:40 PM  | View count: 144
Ngày 26/9/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 4159/SGTVT-KHTC về việc bổ sung và giải trình phương án tính giá của công ty CP thương mại và dịch vụ Thành Đô.

Bổ sung và giải trình phương án tính giá của công ty Cổ phần vận tải hành khách Hoàng Trang

Ngày đăng 25/09/2017 | 03:34 PM  | View count: 123
Ngày 25/9/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 4143/SGTVT-KHTC về việc bổ sung và giải trình phương án tính giá của công ty Cổ phần vận tải hành khách Hoàng Trang.

Giữ nguyên giá cước vận tải hành khách và giải trình phương án giá

Ngày đăng 30/08/2017 | 03:32 PM  | View count: 103
Ngày 30/8/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 3641/SGTVT-KHTC về việc Giữ nguyên giá cước vận tải hành khách và giải trình phương án giá gửi Công ty CP Mai Linh Đông Đô.

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh