Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết Xí nghiệp thương mại du lịch và xây dựng 27-7 giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 28/02/2018 | 05:16 PM  | View count: 52
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 310/TB-SGTVT-P5 ngày 08/02/2018 của Sở GTVT Hải Dương thông báo Xí nghiệp thương mại du lịch và xây dựng 27-7 giảm số chuyến chạy xe tuyến vận tải hành khách...

Niêm yết Công ty TNHH dịch vụ ô tô Tấn Phát đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 28/02/2018 | 05:13 PM  | View count: 76
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 260/TB-SGTVT ngày 09/02/2018 của Sở GTVT Nam Định thông báo Công ty TNHH dịch vụ ô tô Tấn Phát đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách bến xe Sơn...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 28/02/2018 | 04:40 PM  | View count: 83
Các ngày 26 và 27 tháng 02 năm 2018, Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 40/TB-SGTVT ngày 09/02/2018 của Sở GTVT Hải Phòng về việc thông báo Biểu đồ chạy xe tuyến vận tải hành khách liên tỉnh tuyến...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/02/2018 | 11:19 AM  | View count: 39
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 292/TB-SGTVT ngày 05/02/2018 của Sở GTVT Ninh Bình về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tăng số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/02/2018 | 11:16 AM  | View count: 163
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 183/SGTVT/QLVT-PT&NL ngày 12/02/2018 của Sở GTVT Bắc Kạn thông báo Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Thưởng Nga đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải...

Niêm yết Hợp tác xã vận tải Trần Phú đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 23/02/2018 | 04:53 PM  | View count: 32
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 36/TB-SGTVT ngày 23/02/2018 của Sở GTVT Hà Giang thông báo Hợp tác xã vận tải Trần Phú đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe...

Công ty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 12/02/2018 | 03:51 PM  | View count: 55
Ngày 12/2/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 148/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (hoạt động vào nốt, giờ xe xuất bến do Xí...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 12/02/2018 | 03:47 PM  | View count: 79
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 336/SGTVT-QLVT ngày 31/1/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo Công ty TNHH vận tải Đông Lý đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 12/02/2018 | 03:43 PM  | View count: 47
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 184/TB-SGTVT ngày 31/1/2018 của Sở GTVT Sơn La thông báo Công ty cổ phần xe khách Sơn La đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 12/02/2018 | 03:34 PM  | View count: 42
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 200/TB-SGTVT ngày 01/2/2018 của Sở GTVT Sơn La thông báo Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hồng Tiên giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải khách cố định liên...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 12/02/2018 | 03:30 PM  | View count: 35
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 149/TB-SGTVT ngày 25/1/2018 của Sở GTVT Sơn La thông báo Công ty cổ phần xe khách Sơn La đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải vận tải khách cố định liên...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 12/02/2018 | 03:25 PM  | View count: 50
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 324/SGTVT-VT ngày 30/1/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải tăng số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 12/02/2018 | 03:18 PM  | View count: 41
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 139/SGTVT-VT ngày 30/1/2018 của Sở GTVT Lâm Đồng thông báo Hợp tác xã xe khách Đà Lạt tăng số chuyến bến xe Nước Ngầm - bến xe liên tỉnh Đà Lạt và ngược lại.

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 05/02/2018 | 02:19 PM  | View count: 40
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 535/SGTVT-QLVT&PT ngày 29/1/2018 của Sở GTVT Quảng Ninh về việc Công ty TNHH TM Quân Nam MC giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 31/01/2018 | 02:30 PM  | View count: 42
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 162/SGTVT-VT ngày 17/1/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến xe Nước...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 31/01/2018 | 02:24 PM  | View count: 61
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 122/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 24/1/2018 của Sở GTVT Cao Bằng về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm tần suất hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 31/01/2018 | 10:49 AM  | View count: 49
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 151/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 19/1/2018 của Sở GTVT Hòa Bình về việc giảm tần suất chạy tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến Bến...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 29/01/2018 | 02:13 PM  | View count: 26
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 161/SGTVT-VT ngày 17/1/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 29/01/2018 | 02:07 PM  | View count: 43
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 07/TB-SGTVT ngày 19/1/2018 của Sở GTVT Tuyên Quang về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến xe Mỹ...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 29/01/2018 | 01:57 PM  | View count: 127
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 108/TB-SGTVT ngày 18/1/2018 của Sở GTVT Sơn La về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyế.n bến xe Yên...

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh