Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (tuyến Bến xe Nước Ngầm – Bến xe Đông Hưng)

Ngày đăng 18/01/2018 | 11:53 AM  | View count: 21
Sở GTVT Hà Nội nhận được  Văn bản số 338/TB-SGTVT ngày 20/12/2017 của Sở GTVT Thái Bình thông báo đơn vị ngừng hoạt động tuyến vận tải...

Thông báo: Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường bộ Hồng Hà đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 18/01/2018 | 11:13 AM  | View count: 20
Ngày 18/1/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 55/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định.

Công ty cổ phần thương mại và vận tải Dũng Thủy Về việc đơn vị vận tải điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 16/01/2018 | 10:28 PM  | View count: 40
Ngày 16/1/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 51/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định.

Niêm yết đơn vị vận tải: Hợp tác xã vận tải Tấn Thành ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 16/01/2018 | 11:46 AM  | View count: 23
Sở GTVT Hà Nội nhận được  Văn bản số 36/TB-HTX ngày 04/01/2018 của Hợp tác xã vận tải Tấn Thành thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải...

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty cổ phần thương mại và truyền thông VN ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 12/01/2018 | 05:16 PM  | View count: 44
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 05-17/TBTX-VN, số 06-17/TBTX-VN ngày 10/01/2018 của Công ty cổ phần thương mại và truyền thông VN thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh...

Công ty TNHH thương mại và vận tải Hoàng Sơn đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh vằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 11/01/2018 | 10:22 PM  | View count: 96
Ngày 11/1/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 37/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh vằng xe ô tô theo tuyến cố định (hoạt động...

Công ty TNHH TM&DVVT Yên Bình đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 05/01/2018 | 10:18 PM  | View count: 35
Ngày 05/1/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 14/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định.

Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường bộ Hồng Hà đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 05/01/2018 | 10:14 PM  | View count: 25
Ngày 05/1/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 13/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định.

Niêm yết đơn vị vận tải: Hợp tác xã dịch vụ vận tải Thành An đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 03/01/2018 | 02:05 PM  | View count: 43
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 3555/SGTVT-VT ngày 15/11/2017 của Sở GTVT Nghệ An về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Công cổ phần vận tải cơ khí ô tô Quỳnh Hưng đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 03/01/2018 | 01:39 PM  | View count: 34
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 357/TB-SGTVT ngày 29/12/2017 của Sở GTVT Thái Bình thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Công cổ phần vận tải và du lịch Hải Hương đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 03/01/2018 | 01:36 PM  | View count: 55
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 358/TB-SGTVT ngày 29/12/2017 của Sở GTVT Thái Bình thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Doanh nghiệp tư nhân Nguyên Tùng đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 02/01/2018 | 01:34 PM  | View count: 32
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 215/TB-SGTVT ngày 19/12/2017 của Sở GTVT Tuyên Quang thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty TNHH Luyện Dung đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 02/01/2018 | 01:33 PM  | View count: 54
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 3411/TB-SGTVT ngày 26/12/2017 của Sở GTVT Ninh Bình về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Doanh nghiệp tư nhân Nguyên Tùng Tuyên Quang ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/12/2017 | 02:06 PM  | View count: 54
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản đề nghị ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô của Doanh nghiệp tư nhân Nguyên Tùng Tuyên Quang đề ngày 05/12/2017.

Phối hợp trong công tác tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô: Giờ xe xuất bến - hành trình hoạt động Bến xe Sơn Tây - Quỳnh Côi

Ngày đăng 27/12/2017 | 01:12 PM  | View count: 92
Ngày 27/12/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 6316/SGTVT-QLVT về việc Phối hợp trong công tác tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô.

Hợp tác xã vận tải Hải Thịnh đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/12/2017 | 01:07 PM  | View count: 69
Ngày 27/12/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 1064/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Đức Trưởng đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 25/12/2017 | 03:25 PM  | View count: 80
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 340/TB-SGTVT ngày 18/12/2017 của Sở GTVT Thái Bình thông báo Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Đức Trưởng đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách...

Công ty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 25/12/2017 | 02:00 PM  | View count: 55
Ngày 25/12/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 1048/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty TNHH dịch vụ vận tải Trường Hằng đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 25/12/2017 | 01:42 PM  | View count: 67
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 4203/TB-SGTVT ngày 07/12/2017 Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô.

Công ty TNHH thương mại và vận tải Hoàng Sơn đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 25/12/2017 | 01:38 PM  | View count: 34
Ngày 25/12/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 1053/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định.

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh