Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải (Doanh nghiệp tư nhân thương mại vận tải xây dựng Thắng Thanh) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 15/08/2017 | 03:46 PM  | View count: 57
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2691/TB-SGTVT ngày 07/8/2017 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định bến xe Giáp Bát-bến xe Sầm Sơn của Doanh...

Hợp tác xã vận tải Hải Thịnh đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 14/08/2017 | 08:55 AM  | View count: 68
Ngày 14/8/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 715/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải Hải Thịnh) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến...

Niêm yết đơn vị vận tải (Doanh nghiệp tư nhân Luyện Dung) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 09/08/2017 | 04:58 PM  | View count: 61
Ngày 02/8/2017, Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2823/TB-SGTVT ngày 24/10/2016 của Sở GTVT Ninh Bình về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, cụ...

Thông báo: Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 09/08/2017 | 02:20 PM  | View count: 46
Ngày 09/8/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 586/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải (Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng...

Niêm yết đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải Tấn Thành) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 08/08/2017 | 04:57 PM  | View count: 77
Theo văn bản số 2448/TB-SGTVT ngày 25/7/2017 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định bến xe Giáp Bát-bến xe Sầm Sơn (hoạt động vào trên cơ sở giờ...

Thông báo: Hợp tác xã vận tải Hải Thịnh đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 07/08/2017 | 01:26 PM  | View count: 91
Ngày 07/8/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 579/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải Hải Thịnh) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô...

Niêm yết đơn vị vận tải (Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội) ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 04/08/2017 | 04:41 PM  | View count: 62
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 767/TB-XKN ngày 29/7/2017 của Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty cổ phần ô tô khách Hải Phòng) ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 04/08/2017 | 04:38 PM  | View count: 46
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 31/TB-CT ngày 20/6/2017 của Công ty cổ phần ô tô khách Hải Phòng thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải (Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội) ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 02/08/2017 | 02:00 PM  | View count: 46
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 509/TB-XKN ngày 26/05/2017, 753/TB-XKN ngày 25/7/2017 của Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô;

Công ty TNHH vận tải Ka Long đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 19/07/2017 | 02:41 PM  | View count: 92
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 3292/SGTVT-QLVT&PT ngày 20/6/2017 của Sở GTVT Quảng Ninh về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, cụ thể như sau:

Thông báo: Công ty cổ phần ô tô Vận tải Hà Tây đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 12/07/2017 | 10:37 PM  | View count: 74
Ngày 12/7/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 494/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải (Công ty cổ phần ô tô Vận tải Hà Tây) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo...

Thông báo: Hợp tác xã vận tải Hải Thịnh đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh

Ngày đăng 12/07/2017 | 10:33 PM  | View count: 99
Ngày 12/7/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 493/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải Hải Thịnh) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh.

Thông báo: Hợp tác xã vận tải 27-7 điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 07/07/2017 | 01:38 PM  | View count: 60
Ngày 07/7/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 481/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải - Hợp tác xã vận tải 27-7 điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô...

Thông báo: Hợp tác xã vận tải Thăng Long điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 05/07/2017 | 01:34 PM  | View count: 41
Ngày 05/7/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 473/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải - Hợp tác xã vận tải Thăng Long điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô...

Thông báo: Công ty TNHH dịch vụ vận tải Hoà Bình tại Hà Nội đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 27/06/2017 | 02:20 PM  | View count: 80
Ngày 27/6/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 446/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Công ty TNHH dịch vụ vận tải Hoà Bình tại Hà Nội) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách...

Niêm yết đơn vị vận tải (Hợp tác xã dịch vụ vận tải Lạng Sơn) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 26/06/2017 | 04:25 PM  | View count: 73
Theo văn bản số Văn bản số 970/TB-SGTVT ngày 16/5/2017 của Sở GTVT Lạng Sơn về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô;

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH Hiệp Anh) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 26/06/2017 | 04:23 PM  | View count: 234
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 44/TB-SGTVT ngày 12/6/2017 của Sở GTVT Bắc Giang về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, cụ thể như sau:

Niêm yết đơn vị vận tải (CN Công ty TNHH Văn Minh tại Hà Tĩnh) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 26/06/2017 | 04:20 PM  | View count: 42
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1622/SGTVT-VT ngày 13/6/2017 của Sở GTVT Hà Tĩnh thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, cụ thể như...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty cổ phần Trường Duy) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 26/06/2017 | 04:18 PM  | View count: 63
Ngày 23.6.2017, Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1267/TB-SGTVT ngày 16/6/2017 của Sở GTVT Nam Định về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô, cụ...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty cổ phần vận tải Hải Hà) điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 26/06/2017 | 04:16 PM  | View count: 37
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1043/TB-SGTVT ngày 23/5/2017 của Sở GTVT Nam Định về việc đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô, cụ thể như sau:

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh