Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Trả lời Hợp tác xã vận tải Hải Thịnh và Công ty TNHH TM&DVVT Yên Bình đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô

Ngày đăng 05/05/2017 | 11:34 AM  | View count: 33
Ngày 05/5/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 1586/SGTVT-QLVT về việc trả lời đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty cổ phần Phú Quý) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 03/05/2017 | 11:27 AM  | View count: 29
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1151/SGTVT-VT ngày 26/4/2017 của Sở GTVT Hà Tĩnh thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, cụ thể như...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH Đăng Công) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 28/04/2017 | 01:42 PM  | View count: 26
Ngày 26/4/2017, Sở GTVT Hà Nội nhận được các Văn bản: số 10/ĐC, số 12/ĐC ngày 21/3/2017 của Công ty TNHH Đăng Công đề nghị giảm số chuyến hoạt động vận tải tuyến bến xe Mỹ Đình – Lập Thạch và tuyến...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty cổ phần xe khách Sơn La) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/04/2017 | 03:39 PM  | View count: 40
Sở GTVT Hà Nội nhận được các văn bản số 554/TB-SGTVT ngày 14/4/2017, số 562/TB-SGTVT ngày 17/4/2017 của Sở GTVT Sơn La về việc điều Công ty TNHH TM&DV Hồng Tiên và Công ty cổ phần xe khách Sơn La...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH TM VT Dương Hải) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 25/04/2017 | 05:44 PM  | View count: 30
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 961/SGTVT-VT ngày 11/4/2017 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô (điều chuyển từ bến xe Mỹ...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty cổ phần Phú Quý) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 25/04/2017 | 05:43 PM  | View count: 28
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1019/SGTVT-VT ngày 14/4/2017 của Sở GTVT Hà Tĩnh thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, cụ thể như sau:

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH TM&DV vận tải Hoàng Phương) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 25/04/2017 | 03:33 PM  | View count: 42
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số Văn bản số 1174/SGTVT-QLVT ngày 13/4/2017 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc doanh nghiệp đăng ký thành công cho phương tiện khai thác trên tuyến vận tải hành khách...

Niêm yết đơn vị vận tải (Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội) ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 24/04/2017 | 05:40 PM  | View count: 70
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 344/CV-XKN và Văn bản số 345/CV-XKN ngày 10/4/2017 của Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô;

Niêm yết đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải Chùa Hang) giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 24/04/2017 | 05:39 PM  | View count: 54
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 36/BQT-HTX ngày 10/4/2017 của Hợp tác xã vận tải Chùa Hang đề nghị giảm số chuyến hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô;

Niêm yết đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải dịch vụ và du lịch Sài Gòn) ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 24/04/2017 | 05:35 PM  | View count: 38
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 39/CV ngày 17/3/2017 của Hợp tác xã vận tải dịch vụ và du lịch Sài Gòn thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô;

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH vận tải và DVDL Hiếu Minh Sơn) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 17/04/2017 | 12:52 PM  | View count: 63
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số Văn bản số 1751/TB-SGTVT ngày 12/4/2017 của Sở GTVT TP Đà Nẵng thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định bến xe Nước...

Niêm yết đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải Tấn Thành) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 17/04/2017 | 12:48 PM  | View count: 59
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số Văn bản số 1147/SGTVT-QLVT ngày 4/2017 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc doanh nghiệp đăng ký thành công cho phương tiện khai thác trên tuyến vận tải hành khách liên...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH vận tải hành khách Cao Nguyên) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 17/04/2017 | 12:46 PM  | View count: 38
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 457/TB-SGTVT ngày 22/3/2017 của Sở GTVT Đắk Lắk về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định bến xe Yên Nghĩa-bến xe Phía Bắc...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty cổ phần Trường Duy) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 17/04/2017 | 12:43 PM  | View count: 76
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 291/TB-SGTVT ngày 16/02/2017 của Sở GTVT Nam Định thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến thành công, cụ thể như sau:

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH vận tải – thực phẩm Hoàng Vinh) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 17/04/2017 | 12:39 PM  | View count: 68
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 487/SGTVT-QLVT ngày 21/3/2017 của Sở GTVT Hưng Yên về việc thông báo doanh nghiệp đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định Hưng Yên-Hà Nội và...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH Nam Quỳnh Anh) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 17/04/2017 | 12:36 PM  | View count: 44
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 960/SGTVT-VT ngày 11/4/2017 của Sở GTVT Hà Tĩnh về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, cụ thể như sau:

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH dịch vụ ô tô Tấn Phát) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 17/04/2017 | 12:28 PM  | View count: 62
Ngày 13/4/2017, Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 671/SGTVT-QLVTPTNL ngày 10/4/2017 của Sở GTVT Nam Định về việc bổ sung hành trình khai thác tuyến bến xe Hải Hậu-bến xe Yên Nghĩa trên cơ sở văn...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH ô tô Đại Duy) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 17/04/2017 | 11:33 AM  | View count: 76
Ngày 14/4/20017, Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 200/SGTVT-QLVTPTNL ngày 23/01/2017 và văn bản số 664/SGTVT-QLVTPTNL ngày 05/4/2017 của Sở GTVT Nam Định về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai...

Thông báo: Công ty TNHH thương mại và vận tải Hoàng Sơn đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 14/04/2017 | 05:23 PM  | View count: 67
Ngày 14/4/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 238/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Công ty TNHH thương mại và vận tải Hoàng Sơn) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên...

Thông báo: Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại và du lịch Anh Thắng đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 14/04/2017 | 05:18 PM  | View count: 63
Ngày 14/4/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 237/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại và du lịch Anh Thắng) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách...

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh