Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải - Công ty TNHH thương mại Đoàn Xuân khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 01/06/2017 | 02:23 PM  | View count: 30
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 175/TB-SGTVT ngày 15/5/2017 của Sở GTVT Hải Phòng thông báo đơn vị vận tải khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, cụ thể như sau:

Phúc đáp Công ty cổ phần đầu tư Vinamotor đăng ký khai thác tuyến VTHKLT

Ngày đăng 31/05/2017 | 02:45 PM  | View count: 31
Ngày 31/5/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 1958/SGTVT-QLVT về việc phúc đáp Công ty cổ phần đầu tư Vinamotor đăng ký khai thác tuyến VTHKLT.

Niêm yết đơn vị vận tải - Hợp tác xã vận tải Vĩnh Lộc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 31/05/2017 | 10:05 AM  | View count: 29
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 84/TB-SGTVT ngày 22/5/2017 của Sở GTVT Tuyên Quang thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, cụ thể như sau:

Niêm yết đơn vị vận tải - Công ty TNHH dịch vụ vận tải và du lịch Cường An đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 25/05/2017 | 11:12 AM  | View count: 25
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 76/TB-SGTVT ngày 10/5/2017 của Sở GTVT Tuyên Quang thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, cụ thể như sau:

Thông báo: Công ty TNHH Hiền Phước đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 18/05/2017 | 05:57 PM  | View count: 31
Ngày 18/5/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành thông báo số 315/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Công ty TNHH Hiền Phước) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định.

Niêm yết đơn vị vận tải (Xí nghiệp vận tải Chi nhánh Công ty cổ phần quản lý Bến xe) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 18/05/2017 | 05:50 PM  | View count: 28
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 672/TB-SGTVT ngày 27/4/2017 của Sở GTVT Đắk Lắk về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định bến xe Nước Ngầm-bến xe Phía Bắc...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH TM VT Dương Hải) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 18/05/2017 | 05:48 PM  | View count: 38
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1269/SGTVT-VT ngày 05/5/2017 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô (điều chuyển từ bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải ( Công ty TNHH TM&DV Hồng Tiên) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 18/05/2017 | 05:40 PM  | View count: 20
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 644/TB-SGTVT ngày 26/4/2017 của Sở GTVT Sơn La về việc Công ty TNHH TM&DV Hồng Tiên đăng ký khai thác thành công tuyến VTHK cố định liên tỉnh Sơn La đi Hà Nội và...

Thông báo: Công ty TNHH Hiền Phước đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 18/05/2017 | 04:52 PM  | View count: 32
Ngày 18/5/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 315/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Công ty TNHH Hiền Phước) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định.

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH dịch vụ ô tô Tấn Phát) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 17/05/2017 | 05:53 PM  | View count: 45
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 858/TB-SGTVT ngày 08/5/2017 của Sở GTVT Nam Định về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô, cụ thể như sau:

Niêm yết đơn vị vận tải ( Hợp tác xã vận tải Huy Hải) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 17/05/2017 | 05:45 PM  | View count: 32
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1078/SGTVT-VT ngày 20/4/2017 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, cụ thể như sau:

Niêm yết đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải 1-5) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 17/05/2017 | 05:43 PM  | View count: 39
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 601/TB-SGTVT ngày 18/4/2017 của Sở GTVT Đắk Lắk về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định bến xe Nước Ngầm-bến xe Phía Bắc...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái) giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 17/05/2017 | 04:00 PM  | View count: 37
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 51/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 10/5/2017 của Sở GTVT Yên Bái về việc phương tiện ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định. Cụ thể:

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty cổ phần xe khách Sơn La) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 16/05/2017 | 05:37 PM  | View count: 29
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 605/TB-SGTVT ngày 21/4/2017 của Sở GTVT Sơn La về việc Công ty cổ phần xe khách Sơn La đăng ký khai thác thành công tuyến VTHK cố định liên tỉnh Sơn La đi Hà Nội...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH vận tải và DVDL Hải Vân) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 16/05/2017 | 05:31 PM  | View count: 36
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2110/TB-SGTVT ngày 28/4/2017 của Sở GTVT TP Đà Nẵng thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định bến xe Nước Ngầm-bến xe Trung tâm Đà...

Thông báo: về việc dừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh tại các bến xe Trôi, Phùng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 16/05/2017 | 04:34 PM  | View count: 20
Ngày 16/5/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 304/TB-SGTVT về việc dừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh tại các bến xe Trôi, Phùng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH TM và vận tải Hoàng Chung) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 12/05/2017 | 06:00 PM  | View count: 46
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 870/TB/SGTVT ngày 21/4/2017 của Sở GTVT Quảng Bình về việc đơn vị vận tải đăng ký khai...

Niêm yết đơn vị vận tải (Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội) ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 12/05/2017 | 05:56 PM  | View count: 32
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 334/CV-XKN ngày 07/4/2017 và Văn bản số 302/CV-XKN ngày 31/3/2017 của Xí nghiệp xe...

Thông báo: Đơn vị vận tải (Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại và du lịch Anh Thắng) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 12/05/2017 | 01:36 PM  | View count: 29
Ngày 12/5/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 300/TB-SGTVT về việc Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại và du lịch Anh Thắng đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải (Hợp tác xã dịch vụ hỗ trợ vận tải ô tô Nam Gianh - Quảng Bình) ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 08/05/2017 | 11:25 AM  | View count: 31
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 02/TB-HTX ngày 11/4/2017 của Hợp tác xã dịch vụ hỗ trợ vận tải ô tô Nam Gianh đề nghị ngừng xe hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô;

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh